Thursday, December 30, 2010

Bila euphoria berakhir.

Sebagaimana yang kita tahu sebanyak lima keputusan telah diputuskan oleh mahkamah berkaitan krisis yang melanda SCH.

Ada empat keputusan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap empat kes sivil yang melibatkan PSSCUHM dan satu keputusan oleh Mahkamah Magistret Ampang terhadap satu kes jenayah yang melibatkan MRH dan mangsa.

Selepas keputusan-keputusan ini dibuat, segala bentuk euphoria terhadapnya telah hilang sekarang.

Apakah terdapat exodus daripada puak yang menyokong PSSCUHM kembali menyokong MRH?

Apakah terdapat exodus daripada para penyokong MRH untuk kembali ke PSSCUHM?

Jawapannya adalah tiada exodus yang berlaku bagi kedua-dua belah pihak.

Mengapa?

Sebab masing-masing puak telah membuat keputusan sejak krisis ini mula-mula berlaku pada tahun 2006. Yang sepatutnya diutamakan tidak diutamakan. Kepentingan PSSCUHM dan masyarakat diketepikan. Yang dipentingkan adalah kepentingan peribadi masing-masing. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Tidak akan bertemu sebab halanya berlainan.

SCH telah berpecah lebih daripada empat tahun yang lalu. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita.

Pada aku, satu faktor utama yang menyumbang kepada perkara ini adalah sejak Almarhum meninggal dunia, perjuangannya tidak atau kurang ditekankan.

Ahli-ahli yang bergurukan Tok Ak dan kemudiannya MRH tidak diberikan pengajaran dan pendidikan sepertimana yang dilakukan oleh Almarhum dalam zamannya.

Jika benar mereka membawa perjuangan Almarhum, mengapa boleh berlaku perpecahan dalaman ini?

Pembawaan Tok Ak dan MRH tidak seperti Almarhum walaupun masing-masing mendakwa membawa perjuangan Almarhum.

Begitu juga dengan Datuk Maideen, beliau juga mendakwa membawa perjuangan Almarhum.

Begitu juga di pihak PSSCUHM sekarang, guru utama En Marwi juga mendakwa membawa perjuangan Almarhum.

Kepada ahli-ahli silat cekak, bukalah mata untuk melihat dan pasangkan telinga untuk mendengar agar meneliti setiap gelagat dan tindakan empat guru ini. Yang mana satu sebenar-benarnya mengikut perjuangan Almarhum. Gunakanlah dan telitilah garis panduan yang diberikan oleh pihak Jakim itu.

Mungkin kamu sendiri yang menyumbang kepada krisis ini disebabkan tidak mengikuti garis panduan itu sebagai seorang ahli silat. Usahlah menuding jari kepada orang atau puak lain sedangkan diri yang mengotori perjuangan Almarhum.

Tuesday, December 28, 2010

Garis Panduan Silat

GARIS PANDUAN SILAT MENURUT ISLAM

1. TUJUAN

1.1. Garis panduan ini disediakan untuk dijadikan panduan kepada umat Islam khususnya mereka yang terlibat dengan amalan seni mempertahankan diri tradisional (silat) supaya terhindar dari amalan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam yang sebenar.

2. PENDAHULUAN

2.1. Islam amat menitikberatkan soal-soal akidah dan syariah. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber asal Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qias adalah ditolak. Kepercayaan-kepercayaan dan amalan-amalan tertentu dalam masyarakat Islam di Malaysia sedikit sebanyak ada hubungkaitnya dengan pengaruh fahaman Anamisme, Dinamisme, Hindu, Buddha dan Syiah (Ghulu) yang sebahagiannya telah menjadi darah daging kepada pengamal suci mempertahankan diri tradisional (silat). Oleh itu gari panduan ini perlu dijadikan asas dan panduan supaya dapat mengelakkan diri dari terjerumus ke dalam penyelewengan akidah dan syariat Islam. Allah berfirman dalam surah Yunus, ayat 106:

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين
(سورة يونس : 106)

Bermaksud:

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim”.

2.2. Dalam sejarah Islam memang wujud pahlawan-pahlawan yang terkemuka di kalangan para sahabat Rasulullah s.a.w. Mereka telah berjuang menentang Musyrikin Quraisy dan penentang-penentang ajaran Islam dari kalangan Munafikin. Antara sahabat berkenaan ialah Saidina Ali, Khalid Ibnu Walid, Amru b. As-As, Abu Ubaidah b. Al-Jarrah, Saad b. Abi Waqas dan lain-lain lagi. Di dalam Al-Quran didapati banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa perlunya umat Islam mempersiapkan diri dan kelengkapan senjata serta kemudahan-kemudahan yang perlu untuk mempertahankan agama, diri dan negara. Antaranya ayat 61 surah Al-Anfaal:

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم

(الانفال : 61)

Bermaksud:

“Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

2.3. Di dalam ilmu persilatan terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi sama ada ketika hendak masuk silat, setelah masuk atau selepas tamat dan diijazahkan. Di antara syarat-syarat tersebut:

(a)menyediakan pengeras seperti pulut kuning, limau purut, kain putih, bayaran pengeras dan sebagainya.

(b)mandi dengan air mandian tertentu sebagai lambang membersihkan segala kekotoran zahir dan batin.

(c)tidak boleh meninggalkan sembahyang.

(d)Tidak boleh banyak bertanya ketika guru sedang mengajar atau mempersoalkan sebarang tindakan guru.

(e)Melakukan gerak silat membuka atau menutup gelanggang setiap kali memula atau menamatkan latihan silat.

2.4. Guru memainkan peranan penting di dalam menyampaikan sesuatu ilmu bagi menjamin kesahihan dan kesempurnaan ilmu tersebut. Di dalam ilmu persilatan, guru adalah lambang kesempurnaan.

2.5. Sesuatu seni mempertahankan diri tradisional (silat) itu perlulah didasarkan kepada garis panduan berikut bagi mengenalpasti ianya terhindar dari perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam:

(a)Asal Usul Silat
(b)Syarat-Syarat Silat
(c)Guru Silat
(d)Ikrar Sumpah dan Taat Setia
(e)Pantang Larang
(f)Adab
(g)Gerak Langkah
(h)Amalan Dalam Silat
(i)Pengijazahkan
(j)Matlamat Silat

3. GARIS PANDUAN SILAT DAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

3.1.Asal-Usul Silat

3.1.1. Demi menjaga kesucian akidah Islam, beberapa perkara perlu diambil perhatian iaitu setiap individu atau kumpulan tidak boleh mendakwa bahawa:

(a) Silat mereka bersumber dari Nabi Muhammad s.a.w. para anbia atau diambil dari Al-Quran dan Hadis atau berasal dari amalan para sahabat Nabi s.a.w.

(b) Teknik atau pergerakan persilatannya berasal dari ibadat-ibadat tertentu seperti rukun-rukun sembahyang.

(c) Seni silat mereka bersumberkan mimpi bertemu Rasulullah s.a.w. atau para anbia yang lain atau para sahabat serta ulama.

3.2. Syarat-syarat Silat

3.2.1. Bagi mempastikan syarat-syarat di dalam ilmu persilatan tidak bercanggah dengan ajaran Islam maka:

(a) Semua perkara yang wajib dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang Islam, yang mukallaf tidak boleh dijadikan syarat di dalam silat seperti sembahyang, puasa, jangan durhaka kepada ibubapa, sehingga mendatangkan anggapan bahawa perkara wajib tersebut menjadi wajib hanya apabila dijadikan syarat.

(b) Tidak boleh mengaitkan sesuatu pengeras dengan suatu akibat yang dipercayai boleh merosakkan pegangan akidah.

(c) Tidak boleh percaya kepada sial seperti mandi membuang sial atau mandi-mandi tertentu yang dikaitkan dengan persilatan.

(d) Tidak boleh melakukan gerak silat atau bacaan tertentu yang mengandungi unsur-unsur meminta izin atau bantuan dari kuasa-kuasa makhluk “ghaib” dalam acara “gerak membuka atau menutup gelanggang”, “’ayat kebal” atau “pukulan angin maut” atau sembelih ayam dalam gelanggang.

(e) Tidak boleh mentaati guru atau seseorang pada perkara-perkara yang jelas bercanggah dengan akidah dan syariat Islam.

(f) Sebarang syarat yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.

3.3. Guru Silat

3.3.1. Guru silat yang beragama Islam hendaklah bukan terdiri daripada:

(a) mereka yang melakukan perkara-perkara syirik, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau iktikad.

(b) mereka yang melakukan maksiat/jenayah dan yang bertentangan dengan moral.

(c) pemecah belah masyarakat.

(d) Mereka yang mentafsir ajaran agama Islam mengikut hawa nafsu.

3.3.2. Jika seseorang guru silat hendak melibatkan diri dalam hal agama hendaklah mengetahui asas-asas agama Islam sama ada fardhu ain atau fardhu kifayah seperti rukun Islam, rukun Iman, cara mengerjakan sembahyang dan sebagainya.

3.3.3. Guru silat dilarang memasukkan atau menggunakan unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam seperti sihir dan ilmu kebal di dalam ilmu persilatan.

3.4. Ikrar Sumpah Dan Taat Setia


3.4.1. Sumpah tidak dibolehkan sebaliknya hanya ikrar.

3.4.2. Murid-murid tidak boleh taat secara membuat tuli kepada guru. Mereka hendaklah mengikut perintah guru selama tidak bercanggah dengan perintah Allah.

3.4.3. Sumpah tidak boleh digunakan kepada perkara-perkara yang telahpun diwajibkan di dalam Islam seperti bersumpah akan taat kepada ibubapa, bersumpah akan taat kepada Allah dan Rasul dan sebagainya.

3.4.4. Bacaan-bacaan, amalan dan ikrar yang terdapat di dalam sumpah hendaklah mengandungi perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Islam seperti memuja dewa, atau nama berhala.

3.4.5. Di dalam upacara sumpah dan bai’ah sama ada dari segi fizikal atau mental hendaklah tidak mempunyai unsur-unsur yang mensyirikkan Allah dan menjatuhkan maruah seseorang sebagai umat Islam.

3.5. Pantang Larang

3.5.1. Suatu pantang larang hendaklah bukan daripada perkara-perkara yang jelas diwajibkan di dalam Islam seperti tidak meninggalkan sembahyang, jangan berkelahi sesama ahli dan sebagainya.

3.5.2. Suatu pantang larang tidak boleh dikaitkan dengan unsur-unsur pemujaan, meminta izin, perlindungan atau bantuan daripada makhluk-makhluk ghaib seperti larangan berludah kerana ditakuti tidak menjadi.

3.5.3. Tidak boleh memenuhi kehendak pantang larang sehingga melakukan perkara-perkara yang ditegah di dalam Islam seperti meninggalkan tanggungjawab sebagai suami atau isteri dan sebagainya.

3.5.4. Perkara-perkara yang harus dan halal tidak boleh dihukumkan haram.

3.6. Adab

3.6.1. Adab Murid Dengan Guru:

(a) Guru tidak boleh menganggap dirinya yang paling mulia dan tidak pernah bersalah.

(b) Guru hendaklah mengelakkan diri dari dianggap orang yang perlu ditaati secara mutlak.

(c) Guru tidak boleh menganggap orang lain lemah dan lekeh.

(d) Guru hendaklah melarang murid-muridnya memuja, mengagung dan taksub kepadanya.

3.6.2. Adab Sesama Murid Seperguruan:

(a) Seseorang murid tidak boleh memberikan hak secara khusus kepada murid seperguruannya sahaja, seperti memberi ucapan salam, tidak boleh bergaduh sesama ahli dan sebagainya.

(b) Seseorang murid tidak boleh menanam atau mengapi-apikan perasaan bangga diri dan taksub kepada kumpulannya sehingga memandang hina dan negatif kepada orang lain.

3.6.3. Adab Murid Dengan Orang Lain

(a) Seseorang murid tidak boleh mengutamakan guru silat dan murid-murid seperguruannya sehingga mengabaikan hak dan kewajipannya kepada ibubapa, suami, isteri, anak dan ahli keluarga.

(b) Seseorang murid tidak boleh memandang rendah dan hina terhadap orang bukan dari kalangan ahli silatnya.

(c) Seseorang murid yang beragama mesti menjalinkan ikatan persahabatan sama ada sesama ahli atau orang lain.

3.7. Gerak Langkah

(a) Gerak langkah silat tidak boleh dikaitkan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya atau merupakan maksud di sebalik kalimah atau nama-nama Allah atau sifat-sifatNya.

(b) Gerak langkah silat tidak boleh diertikan sebagai maksud yang tersirat daripada ahli atau jasad Rasulullah s.a.w., para malaikat, nabi-nabi dan orang soleh.

(c) Gerak langkah silat tidak boleh dimaksudkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam atau perlakuan-perlakuan ibadat yang tertentu seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang.

3.8. Amalan Dalam Silat

(a) Tidak boleh memuja dan memperhambakan diri kepada sesuatu kuasa atau peribadi yang boleh mendatangkan nasib baik atau buruk kepada seseorang seperti hantu, dewa, keramat, kubur, keris, busut dan sebagainya.

(b) Tidak boleh menggunakan tangkal dan azimat yang mengandungi rajah-rajah atau tulisan-tulisan yang tidak difahami, objek-objek tertentu dan bercampuraduk dengan ayat Al-Quran.

(c) Tidak boleh mengamalkan bacaan-bacaan tertentu yang tidak difahami maknanya dikhuatiri mengandungi kata-kata pemujaan kepada berhala, iblis, syaitan atau nama berhala orang kafir serta bercampur aduk dengan ayat al-Quran.

(d) Tidak boleh meninggalkan ibadat-ibadat wajib yang dituntut di dalam Islam seperti sembahyang lima waktu dan puasa di bulan Ramadan ketika melakukan amalan silat.

3.9. Pengijazahan

(a) Tidak boleh melakukan isyarat sembah atau gerak tubuh yang melambangkan ketundukan yang menyamai atau melebihi ketundukan yang hanya layak kepada Allah sahaja seperti tidak sembah kepada guru.

(b) Tidak boleh melakukan upacara-upacara yang mengandungi unsur-unsur penyembahan, pemujaan, memohon bantuan atau memperhambakan diri kepada kuasa-kuasa atau tenaga-tenaga ghaib seperti mempersembahkan sedulang makanan, menyembelih ayam dan sebagainya.

3.10. Matlamat Silat

(a) Matlamat silat hendaklah matlamat yang baik seperti untuk kesihatan tubuh badan, mendisiplinkan diri, hidup bermasyarakat, untuk mempertahankan diri dari bahaya dan sebagainya.

(b) Matlamat silat tidak boleh:

(i) Untuk membalas dendam, menuntut bela, membuat aniaya, menakut-nakutkan dan mengugut orang lain.

(ii) Untuk menanam sifat berani yang keterlaluan sehingga hilang hormat kepada ibubapa, guru, ahli keluarga dan lain-lain.

(iii) Untuk memupuk sentimen perkauman atau taksub golongan/kumpulan ekstrim agama yang melampau di kalangan ahli.


4. PENUTUP

Dengan mengikut garis panduan ini diharapkan para pengamal silat dan seni mempertahankan diri supaya dapat menghindarkan diri menyimpang daripada ajaran Islam yang benar, agar hidup sentiasa dirahmati Allah S.W.T.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,

Kuala Lumpur.

My documents/bib/JA/Garis Panduan Silat

Sunday, December 26, 2010

Kenapa guna duit rakyat tarik sokongan PSSLM

Kenapa guna duit rakyat tarik sokongan PSSLM

Ini adalah satu artikel yang keluar di harakahdaily.net pada 20 Disember 2010.

Sebagai seorang ahli SCH, aku ingin komen tentang artikel ini sebab ia membawa banyak implikasi terhadap perjuangan SCH.

Setahu aku sehingga kini, masih belum ada respon daripada empat pemimpin yang mengajar silat cekak sekarang. Mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka belum kebar daripada demam panas yang melanda silat cekak.

Apa respon daripada Tok Ak? Mungkin beliau tidak boleh respon sebab beliau sedang sakit. Lagipun tak kan lah nak respon sebab beliau sendiri ada dapat anugerah daripada pertubuhan itu.

Ada respon daripada Datuk Maideen? Mungkin beliau sibuk dengan masalah dalaman PSSCM dengan isu syahadahnya.

Ada respon daripada MRH? Mungkin beliau belum ada masa untuk fikirkan isu ini lagi sebab beliau telah kehilangan PSSCUHM.

Ada respon daripada PSSCUHM?. Mungkin guru utama atau presiden sewajarnya memberikan perhatian.

Aku setuju dengan beberapa pandangan daripada penulis ini. Memang tidak wajar memberikan wang rakyat untuk tujuan ini. Persatuan-persatuan silat lain macam mana pula? Aku juga melihat PESAKA dipergunakan untuk tujuan ini kerana umum sedia maklum siapa Setiausaha Agung PESAKA sekarang.

Kalau dari sudut percaturan politik mungkin ada rasionalnya. Namun apakah ia wajar diberikan?

Pertubuhan ini mempunyai seorang guru yang pernah di buang daerah satu ketika dulu disebabkan gangsterisme. Guru ini juga pernah masuk pembangkang dalam satu pilihanraya umum.

Yang ini aku tidak mahu komen betul atau salahnya. Yang aku ingin komen adalah silat cekak tidak atau belum lagi berikan respon. Jika diberikan respon sekali pun, aku rasa kurang kesannya sebab silat cekak tidak kuat akibat krisis dalaman. Semuanya tercedera.

Berbanding dengan zaman Almarhum, silat cekak ketika itu kuat. Pernah terjadi beberapa insiden antara kedua-dua pertubuhan silat ini tetapi silat cekak pimpinan Almarhum tetap utuh. Bolehlah perjuangan silat cekak untuk membasmi ilmu tahyul dan khurafat ditegakkan.

Tapi bila lemah sekarang, perjuangan ini terbengkalai.

Friday, December 24, 2010

Amannya Sekarang

Aku bersyukur kerana blog aku ini sudah aman. Tiada lagi kutukan dan kata nesta.

Sungguh rasa aman dan tenang.

Kepada seorang hamba Allah yang mempersoalkan gaya blog aku dahulu, dengan rasa ikhlas, aku ucapkan terima kasih kepada insan tersebut.

Alhamdullillah, aku sudah kuatkan azam aku untuk berubah. Aku bertindak untuk berubah. Dan aku sudah berubah.

Kepada setiap individu yang hatinya terguris di blog ini, aku minta maaf. Bukan itu niat aku. Bukan itu tujuan aku.

Pada aku, masing-masing ada hak untuk mempertahankan pandangan dan pilihan masing-masing. Jika ada perbezaan, ia cuma disebabkan terkeliru, kurang maklumat dan salah faham.

Kebenaran adalah milikNya sahaja.

Pada masa sekarang ini, Silat Cekak telah berpecah kepada empat kumpulan dengan guru masing-masing. Semuanya bergurukan Almarhum dahulu.

Jadi kepada para pemimpin keempat-empat gulungan ini, bawalah anak murid masing-masing ke jalan Allah kerana ia adalah tanggungjawab yang telah dipikul. Ia berat.

Sayang seribu kali sayang, benda baik yang Almarhum tinggalkan tidak dijaga dengan baik. Yang bathil kini bersuara kembali.

Satu pengajaran yang patut dipelajari daripada zaman Almarhum ialah yang dipentingkan adalah mutu bukan bilangan ahli yang ramai.

Tidakkah ini disedari?

Thursday, December 23, 2010

Berita Terkini

Terkini diberitahu ada dua keputusan berkaitan krisis yang melanda PSSCUHM sekarang. Pertama adalah keputusan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mana PSSCUHM telah menang dalam kes injunksinya terhadap MRH. Dengan kata lain MRH tidak boleh merepresentasikan dirinya sebagai Guru Utama dan Presiden PSSCUHM mulai tarikh keputusan Yang Arif Hakim.

Dengan kata lain MRH tidak boleh menggunakan apa juga pengenalan yang bersabit dengan PSSCUHM. Gelaran Guru Utama SCH tidak boleh digunakan. Gelaran Presiden PSSCUHM pun tidak boleh digunakan. Nama PSSCUHM tidak boleh digunakan. Nama Silat Cekak Ustaz Hanafi juga tidak boleh digunakan. Logo persatuan PSSCUHM tidak boleh digunakan. Logo persilatan pun tidak boleh digunakan. Unifom tidak boleh digunakan. Semua yang bersabit dengan PSSCUHM semuanya tidak boleh digunakan.

Dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini, Yang Arif Hakim telah mendengar hujah-hujah bagi kedua-dua belah pihak. Masing-masing peguam boleh melakukan sesi soalbalas. Ini termasuk keterangan daripada MRH sendiri. Tentu MRH telah menggunakan segala ilmu yang ada miliknya untuk mempertahankan diri beliau. Peluang telah diberikan. Natural justice juga telah diberikan. Akhirnya MRH tetap kalah juga.

Jadi semua kes mahkamah yang melibatkan PSSCUHM, semuanya PSSCUHM menang. Dalam semua kes sivil ini, hujah-hujah kedua-dua belah pihak didengari. Ini adalah Mahkamah Tinggi bukan Mahkamah Seksyen atau Mahkamah Magistret. Lagi tinggi kuasanya. Lagi tinggi wibawanya.

Jadi mengapa PSSCUHM boleh menang semua kes sivil ini?

Dari segi bilangan cawangan-cawangan, majoriti memang menyokong MRH tetapi mengapa tetap kalah juga?

PSSCUHM menang sebab mereka ikut undang-undang negara khususnya Akta Pertubuhan 1966 dan juga perlembagaan PSSCUHM. Puak MRH kalah sebab tidak ikut undang-undang. Itu sahaja.

Nasib malang terus melanda cawangan-cawangan ini yang tidak mengikut keputusan-keputusan PSSCUHM. 10 cawangan telah dibubarkan. Ini disahkan oleh ROS. Ini berita yang sampai kepada aku.

Apa yang akan dilakukan oleh MRH dan puaknya, sama-samalah kita nantikan bersama.

Atas ketentuanNya dan atas kehendakNya, ini semua berlaku.

Waulahu'alam.

Monday, December 20, 2010

Isu Sumpah

Tempoh hari ada disebut dan diungkit tentang isu MRH bersumpah. Isu ini adalah salah satu isu yang mencengkam pegangan dan pendirian ahli-ahli silat.

Setahu aku, MRH telah bersumpah lebih daripada sekali. Dalam mesyuarat MMT pada bulan September 2006, MRH telah bersumpah sebanyak dua kali. Dikatakan beliau juga telah bersumpah beberapa kali semasa roadshownya di dalam dan luar kawasan Lembah Kelang pada bulan April hingga September tahun 2006.

Tujuan utama MRH bersumpah adalah satu usaha untuk membersihkan namanya di kalangan para penyokong beliau. Namun apa yang berlaku ia telah menghasilkan suasana yang lebih kelam kabut di kalangan ahli-ahli dan masyarakat.

Ada persoalan timbul mengapa krisis ini tidak diselesaikan secara Islam?

Apakah perkara ini telah diusahakan atau tidak oleh pihak-pihak yang tertentu dalam persatuan?

Seperti yang termaklum, maklumat yang sampai ke akar umbi adalah maklumat sekerat-sekerat mengikut selera si penyampai. Si penyampai ada agendanya tersendiri.

Setahu aku, usaha untuk menyelesaikan isu ini secara adik beradik telah pun dilakukan. Bila ia dilakukan? Ia dilakukan pada peringkat awal krisis ini. Pada waktu itu, tiada ramai orang yang tahu. Cuma dua tiga orang sahaja yang tahu.

Seperti yang telah aku sebutkan, keluarga mangsa ada beberapa pilihan. Mereka boleh memilih untuk membuat laporan polis sebaik sahaja kejadian itu berlaku. Kedua, mereka boleh mengadu kepada persatuan dan ketiga berdiam diri. Jalan yang dipilih pada ketika itu adalah untuk mengadu kepada persatuan untuk tindakan. Namun setahu aku, usaha-usaha untuk menyelesaikan isu ini secara Islam telah pun diusahakan sebelum aduan dibuat kepada persatuan.

Siapakah individu-individu yang terbabit? Individu-individu yang terbabit adalah nama-nama yang disebut sendiri oleh Nek Teh. Mengikut Nek Teh, selepas kes ini berlaku, beliau telah bermimpikan Almarhum. Dalam mimpi itu, Almarhum telah menyatakan persatuan ada masalah dan meminta Nek Teh menghubungi dua individu tersebut untuk menyelesaikannya.

Kedua-dua individu tersebut telah dihubungi. Mereka telah diminta untuk menyelesaikan isu ini. Mereka juga telah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan isu ini secara dalaman agar nama baik persatuan terperlihara.

Antara yang disyorkan adalah kedua-dua pihak bersumpah atas nama Allah - "Wallahi, Wabillahi, Wata'alahi" dalam satu majlis tertutup yang disaksikan anggota kedua keluarga berkenaan. Namun perkara ini tidak terjadi kerana MRH tidak bersetuju berbanding keluarga mangsa yang bersetuju.

Maka tamatlah usaha ini.

Usaha ini dilakukan sebelum kes ini diadukan kepada persatuan. Selepas kes ini dirujuk kepada persatuan, kaedah sumpah cara Islam ini tidak boleh dilakukan.

Mungkin jika ini diadakan tidaklah berlaku haru biru dalam persatuan tetapi itu bukan kehendakNya dan bukan ketentuanNya.

Pada aku, sumpah-sumpah yang dilakukan oleh MRH selepas kes ini dirujuk kepada persatuan adalah tidak bertepatan kerana kes sedang disiasat pada ketika itu. Roadshow-roadshow yang diadakan pada ketika itu telah banyak menganggu tugas-tugas persatuan dalam menyelesaikan isu tersebut. Malah ia telah mengharu-birukan persatuan hingga tidak terkawal dan PSSCUHM berpecah.

Waulahu’alam.

Wednesday, December 15, 2010

Tinggal harapan?

Selepas keputusan Mahkamah Magistret Ampang yang melibatkan MRH, PK telah meletakkan satu pengharapan yang menggunung dikalangan para penyokongnya. Dikatakan keputusan mahkamah jenayah itu akan memberikan kesan kepada keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengesahkan autoriti MMK yang sah bagi PSSCUHM.

Apakah keputusan Mahkamah Magistret Ampang (jenayah) itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (sivil)?

Jawapannya tentu tidak kerana kes mahkamah magistret itu adalah kes jenayah yang melibatkan pihak pendakwa raya dan OKT iaitu MRH sahaja. Ia tidak melibatkan PSSCUHM kerana kes-kes yang melibatkan PSSCUHM itu adalah kes-kes sivil.

Dalam kes sivil yang melibatkan Omar vs MMK/PSSCUHM, kes ini tidak boleh lagi dirayu kerana tempoh rayuan nya telah tamat. Ini bermakna kes ini tidak boleh dikendalikan lagi oleh mana-mana mahkamah. Keputusannya terus kekal berwibawa.

Apakah keputusannya? Keputusan nya adalah Omar telah kalah dengan kos.

Dengan keputusan ini, MMK 2006-2009 adalah sah dan semua tindakan yang diambil berkaitan krisis persatuan adalah sah. Ini bermakna penubuhan dan segala syor tindakan dan keputusan jawatankuasa siasatan dan jawatankuasa penghakiman adalah sah. Atas syor-syor inilah, MMK 2006-2009 telah menggantung dan memecat MRH dan para penyokongnya di dalam MMK.

MMK juga telah menggantung dan membubarkan cawangan-cawangan yang tidak akur dengan keputusan-keputusan MMK. Begitu juga nasib ahli-ahli yang mengikut MRH. Mereka juga telah dipecat daripada menjadi ahli PSSCUHM.

Begitu juga dalam kes MRH vs PSSCUM, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak berpihak kepada MRH. Beliau telah kalah dalam usaha untuk mendapatkan kembali jawatan Presiden PSSCUHM. Memang beliau boleh merayu terhadap kes ini tetapi risiko dan kosnya adalah sangat tinggi jika kalah. Kes ini adalah menarik kerana hujah-hujah Yang Arif Hakim adalah jelas dan nyata iaitu MRH telah diberikan natural justice untuk membela dirinya semasa siasatan dalaman diadakan. Juga penubuhan jawatankuasa siasatan dan penghakiman adalah sah didalam konteks perlembagaan PSSCUHM dan Akta Pertubuhan 1966 mengikut hujah-hujah Yang Arif Hakim.

Baru-baru ini PSSCUHM telah berjaya mendapatkan perintah injunksi terhadap MRH. Beliau tidak boleh merepresentasikan dirinya sebagai Presiden dan juga guru utama SCH. Beliau dan PK tidak boleh memakai apa juga pengenalan yang ada kaitan dengan SCH seperti nama, logo, bendera dan sebagainya.


Eloklah dibaca alasan-alasan hakim-hakim ini di www.cekakhanafi.com.

Dengan ini MRH dan para penyokongnya telah dipecat daripada PSSCUHM. Dan cawangan-cawangan yang menyokongnya juga telah dibubarkan oleh ROS.

Oleh itu, aku berpendapat keputusan kes jenayah MRH di Mahkamah Magistret Ampang tidak memberikan apa-apa kesan terhadap kedudukan MMK dan kepimpinan PSSCUHM sekarang.

Sunday, December 12, 2010

Teknikal Perundangan

Banyak komen yang telah aku terima yang mahu aku perjelaskan secara terperinci apa yang aku maksudkan dengan kemungkinan penolakan kes itu atas sebab-sebab teknikal. Maksud teknikal disini adalah teknikal perundangan.

Dalam kes jenayah, beban untuk membuktikan di pihak pendakwaraya adalah satu perkara yang sukar untuk dilakukan berbanding kes sivil. Dan proses yang dilalui juga adalah berbeza. Dalam mahkamah jenayah, prosesnya melibatkan proses mewujudkan satu kes prima facie terhadap Orang Kena Tuduh (OKT) terlebih dahulu. Dan untuk berbuat demikian, bahan-bahan bukti yang kukuh perlu dikemukakan kepada Yang Arif Hakim oleh pihak pendakwa. Saksi-saksi juga boleh disoalbalas oleh peguam OKT.

Ini adalah satu artikel yang menarik
http://portal.imateradigital.com/myhealth/bm/template.jsp?showMe=6&storyid=1242122186823


yang boleh membantu kita memahami apa yang dimaksudkan dengan masalah teknikal perundangan. Cuba kita semak perkara-perkara dalam ruang info artikel ini. Komen aku dalam [ ]

INFO: Jenayah seksual dan penderaan terhadap wanita dan kanak-kanak

•Laporan jenayah seksual dan penderaan boleh dibuat mana-mana balai polis dan sebaik-baiknya selepas saja kejadian.
[Kes ini menjadi lemah sebab dilaporkan 6 bulan selepas kejadian berlaku.]

•Laporan adalah lebih baik dibuat oleh mangsa sendiri, tetapi jika keadaan mangsa tidak membenarkan, sesiapa pun boleh buat laporan bagi pihaknya untuk tempoh sementara. Apabila keadaan sudah membenarkan, mangsa seharusnya membuat laporan lain.
[Aku difahamkan laporan dibuat oleh keluarga mangsa sebab mangsa masih lagi bawah umur.]

•Laporan bagi kes rogol perlu dibuat secepat mungkin selepas kejadian kerana kebanyakan bukti yang diperlukan polis ada pada badan mangsa. Mangsa juga dinasihatkan tidak mandi selepas dirogol dan sebaik-baiknya datang dengan baju yang dipakai ketika kejadian.
[Walaupun kes ini adalah kes cabul tapi prosesnya sama sahaja. Dalam kes ini, bukti-bukti yang diperlukan polis yang ada badan mangsa tidak dapat diambil sebab kes ini dilaporkan 6 bulan kemudian. Dengan sendiri bahan bukti mungkin tidak ada di pihak polis menjadikan hujah-hujah pendakwaan kes ini menjadi lemah.]

•Ketika membuat laporan mangsa perlu ceritakan kejadian sebenar dan jangan berasa takut. Jika ada barang lain, bawa bersama kerana ia mungkin ada kesan DNA seperti air mani, rambut yang boleh dikesan.
[Mungkin mangsa tidak ada bawa bersama barang-barang lain untuk mendapatkan kesan DNA. Jadi kes ini menjadi lemah.]

•Biasanya bagi kes rogol ketika siasatan polis, mangsa akan dibawa ke dalam bilik atau bukan tempat yang terbuka. Lazimnya, polis wanita digalakkan mengambil laporan. Tetapi jika tiada polis wanita dan polis lelaki bertugas dalam keadaan tidak segan, mangsa boleh membuat laporan.
[Aku rasa laporan mangsa ini ada dan digunakan sebagai satu bahan pendakwaan.]

•Ketika laporan dibuat, polis tidak akan bertanya lagi bagaimana mangsa dirogol maka itu polis wanita atau lelaki boleh mengambil laporan yang hendak dibuat.
[Polis juga telah mengambil laporan polis ini bagi tujuan pendakwaan]

•Apabila laporan itu diterima, polis akan klasifikasi kes itu. Inilah antara sebab laporan perlu dibuat supaya pihak polis mendapat kuasa untuk menyiasat termasuk menangkap, menggeledah dan menyoal individu yang terbabit.
[Yang ini telah berlaku kerana MRH telah ditangkap, digeledah dan disoal oleh pihak polis]

•Hanya ketika mangsa membuat kenyataan diambil barulah dia akan ditanya dan biasanya polis wanita yang akan mengendalikannya.
[Mungkin kenyataan mangsa ini ada dalam kes ini sebagai bukti pendakwaan]

•Timbalan pendakwa raya akan tengok atau teliti sama ada cukup atau tidak, bukti dan keterangan mangsa untuk mendakwa mangsa (silap taip sepatutnya individu). Walaupun mangsa tahu individu yang melakukannya tanpa bukti dan keterangan betul, ia mungkin sukar untuk didakwa.
[Dalam kes ini, individu telah dikenalpasti dan ditangkap dan didakwa setelah timbalan pendakwaraya menengok dan melihat bahan-bahan yang ada. Dan seksyen 354 Kanun Keseksaan digunakan.]

Dan jika kita melihat pengendalian kes ini berlaku adalah sungguh lama yakni lebih daripada tiga tahun dan pegawai polis yang terlibat telah bertukar tempat dan terpaksa menengok fail-fail lama. Adalah sukar bagi anggota polis ini untuk mengingat fakta-fakta kes. Dengan itu, pendakwaan menjadi lemah.

Mungkin juga ada pertukaran magistret yang berlaku yang juga akan mempengaruhi perjalanan kes tersebut.

Apapun keluarga mangsa masih ada peluang untuk merayu dan mana tahu keputusan akan memihak kepada mangsa seperti yang telah berlaku dalam kes yang tersebut di bawah ini.

http://mediakini.com/berita-jenayah/cabul-pelajar-guru-dipenjara-15-tahun-2-sebatan.html

Waulahu'alam

Kalau bukan disini, diakhirat

Aku masih lagi menerima kutukan-kutukan daripada PK hingga ke hari ini tetapi aku ingin memperingatkan mereka bahawa apa yang telah berlaku adalah satu episod sahaja.

Sekarang bermulanya satu episod yang baru.

Sepertimana yang berlaku dalam artikel ini, keluarga mangsa perlu sedar bahawa satu masa nanti keadilan akan tertegak juga.

Kisah benar ini http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2009&dt=1025&pub=Kosmo&sec=Rencana_Utama&pg=ru_05.htm boleh terjadi kepada sesiapa pun.

Kes ini lebih ekstrem daripada kes mangsa. Terlepas daripada hukuman tidak semestinya si penjenayah itu benar. Penjenayah hanya tidak dihukum lagi. Tidak dipenjarakan lagi. Tidak dirotan lagi.

Waulahu'alam

Saturday, December 11, 2010

Mengapa 6 bulan?

Nampaknya tohmahan-tohmahan yang melanda blog ini telah pun berkurangan. Aku rasa gembira sebab dapat mengawal keharmonian blog aku ini. Inilah azam aku sekarang.

Juga mulai sekarang, komen-komen yang anonymous tidak lagi dibenarkan. Mesti ada id.

Banyak persoalan telah ditimbulkan. Antaranya adalah mengapa hanya selepas 6 bulan kes itu berlaku, baru keluarga mangsa membuat laporan polis. Dan ada tuduhan konon nya persatuan lepas tangan sekarang.

Bila kejadian sumbang ini berlaku pada 10 Mac 2006, seorang ahli keluarga mangsa dan ahli serta tenaga pengajar telah mengadu kepada MMK 2006-2009 PSSCUHM. Persatuan terpaksa mengambil tindakan atas aduan-aduan ini.

PSSCUHM telah mengambil tindakan ke atas aduan-aduan tersebut dengan mengadakan satu siasatan dalaman dan akhirnya MMK itu telah menggantung keahlian dan jawatan MRH sebagai Presiden.

Selepas itu, persatuan telah menyerahkan kedudukan guru utama kepada MMT. Ini berlaku pada bulan Ogos 2006. Dan pada bulan September 2006,MMT telah membuat keputusan mengekalkan MRH sebagai guru utama.

Disituasi inilah dilihat usaha persatuan untuk menyelesaikan kes ini berdepan dengan jalan buntu. Tiada apa lagi yang boleh dibuat oleh persatuan.

Oleh kerana ada hasrat untuk menyaman keluarga mangsa oleh MRH, mereka terpaksa membuat laporan kepada polis dan MRH ditangkap dan ditahan. Dan MRH dipecat oleh persatuan.

Keluarga mangsa tahu kes yang akan dibawa adalah lemah tapi mereka terpaksa lakukan juga.

Jadi semua ini adalah pilihan keluarga. Risiko diambil dan keputusannya adalah 50:50

Akhirnya pihak polis dan pihak pendakwa raya telah mendakwa MRH dimahkamah atas kes jenayah cabul.

Itu sebab dikatakan kes ini bukan kes antara persatuan dengan MRH tetapi diantara keluarga mangsa dengan MRH. Keputusan kes ini tidak terkesan kepada persatuan.

Juga tidak timbul persoalan persatuan mengabaikan keluarga mangsa sekarang. Keluarga mangsa terpaksa menerima keputusan ini dan pihak pendakwa mungkin akan merayu.

Waulahulam

Friday, December 10, 2010

Sempena Hari Hak Asasi Manusia

Aku tidak terkejut dengan kata-kata nista yang dilemparkan kepada aku. PK & para penyokong mereka telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kata-kata kesat di dalam komen-komen mereka sehingga aku tidak tergamak untuk mempublishnya. Begitu buruk sekali perkataan-perkataan yang digunakan.

Mungkin itu yang mereka dapat daripada guru mereka.

Hari ini adalah hari hak asasi manusia. Antara hak-hak yang diuar-uarkan adalah hak untuk bercakap atau memberikan pandangan. Juga ada hak untuk memilih.

Dalam hal ini, PK ada hak untuk memilih dan ada hak untuk memberikan pandangan.

Siapa yang ingin mendengar pandangan-pandangan PK, bolehlah pergi ke blog itu. Usah ke mari. Tiada faedah pun datang ke mari jika tujuannya hanya untuk menghentam dan menggodam. Lebih-lebih lagi bila telah ada "kejayaan", meriah lagi lah keraiannya.

Begitu juga dengan hak aku. Aku juga ada hak untuk memilih. Aku juga ada hak untuk memberikan pandangan aku.

Mungkin cara aku selama ini tidak betul. Jadi aku mesti betulkan cara aku.

Aku harus berhijrah kepada yang lebih baik.

Aku perlu tukar cara aku berblog.

Apa yang menarik daripada puluhah-puluhan komen yang aku terima aku dapati komen-komen yang diberikan tidak melambangkan kematangan. Mungkin yang menulis itu masih budak-budak hingusan. Mungkin mereka baru belajar. Biarkan mereka. Tapi kalau tok guru melihat penulisan-penulisan anak-anak muridnya itu tentu dia akan terkejut. Macam mana si guru mendidik anak-anak murid nya hingga jadi begitu?

Bila ada perbalahan antara dua pihak tentu ada timbal balik. Ini yang berlaku dalam blog aku selama ini. Jadilah blog ini satu medan pertelingkahan yang memalukan bangsa dan ugama.

Aku bukan tidak boleh ditegur tetapi apabila orang menyerang aku, aku ada dua pilihan samada menepis atau menepis dan makan. Kalau boleh memotong, bolehlah 6-6. Baguslah.

Jadi apabila mereka mengatakan aku memfitnah MRH, itu tidak betul. Sama sekali tidak betul.

Aku mengatakan bahawa peristiwa itu berlaku. Ia bukan dongeng. Ia bukan wayang. Ia bukan cerekarama. Ia berlaku. MRH mengaku dia yang pergi ke rumah mangsa itu. Jadi mana ada fitnah?

Begitu juga dengan tuduhan cabul. Bukan aku yang kata tapi pendawaraya yang kata. Bukan aku yang kata tapi jawatankuasa dalaman dan MMK yang kata.

Jika telah berlaku kejadian pergi ke rumah mangsa dan masuk ke dalam rumah mangsa. Dan berlaku sentuhan antara keduanya, jadilah ia satu perbuatan sumbang.

Bolehkah kita terima perbuatan atau perlakuan seorang guru yang sebegini?

Yang ia menjadi tuduhan cabul adalah apabila si mangsa mengatakan bahawa dia di cabul kehormatan apabila tempat terlarangnya disentuh-sentuh.

Pada aku, tuduhan cabul itu sendiri tidak salah. Polis yang menyiasat kes ini atas dasar kes cabul. Seksyen kanun keseksaan yang digunakan pun seksyen kes cabul. Begitu juga pendakwaraya dan Yang Arif Hakim.

Jadi apabila Yang Arif Hakim menolak kes ini, tuduhan itu tidak lekat. Mangsa dan pihak pendakwaraya akan merayu. Itu hak mereka. Usah diketepikan hak mereka. Kes ini masih boleh lagi dirayu di Mahkamah Tinggi. Kes ini masih lagi belum selesai.

Jadi bila sudah ada pengakuan daripada MRH yang dia pergi ke rumah mangsa dan masuk ke rumah mangsa, adakah ini satu fitnah? Tentu tidak. Jika MRH sendiri mengaku yang dia memicit dan menyentuh tubuh mangsa, adakah ini satu fitnah? Tentu tidak.

Jadi kes ini bukan satu kes cabul seperti yang diputuskan Hakim magistret?

Jadi peristiwa yang berlaku ini kes apa pula kalau bukan kes cabul? Peristiwa sudah berlaku. MRH sudah mengaku. Jadi kes ini jadi kes apa?

Kes khalwat?

Bolehkah kes ini dilaporkan ke Mahkamah Syariah sebagai satu kes khalwat? Tentu boleh.

Jadilah kes ini satu kes khalwat yang dilakukan oleh MRH. Ini bukan satu fitnah.

Bukti dan keterangan tetap ada.

Waulahualam

Thursday, December 9, 2010

Ia Bukan Rekaan Mahupun Fitnah

Sepanjang hari ini, blog aku ni ditibai bagai tsunami. Kutukan2 melampau dan terlampau telah aku terima dan aku memilih untuk tak publish dulu untuk menjaga keharmonian blog.

MRH & PK telah meraikan "kejayaan" mereka di mahkamah magistret ampang setelah Yang Arif Hakim membebaskan dan melepaskan MRH daripada kes cabul terhadap mangsa.

Kemungkinan besar kes ini ditolak atas sebab teknikal di pihak pendakwa. Ada terdapat kecacatan di sana. Itu sebab prima facie tidak dapat ditimbulkan.

Adakah dengan keputusan ini, kebenaran tertegak?

Aku boleh terima keputusan Hakim menolak kes ini atas sebab2 teknikal tetapi kejadian itu memang berlaku dan pengakuan MRH pun mengesahkan perkara itu.

Diberitahu pihak pendakwa raya telah memutuskan untuk merayu kes ini di mahkamah tinggi. Jadi pada pandangan aku, kita perlu tunggu sama ada langkah ini diambil atau tidak oleh pihak pendakwa raya. Kes ini belum selesai lagi.

Satu episod telah berlalu. Dan bermulalah satu episod yang baru.

Sepertimana yang aku pernah hujah dahulu,kejadian itu memang berlaku. Ia bukan satu khayalan atau fitnah yang diada2kan.

Banyak kesalahan2 yg telah dilakukan oleh MRH dan dia tidak menafikan nya.

1. MRH mengaku dia pergi ke rumah mangsa.
2. MRH telah menelefon mangsa terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah mangsa untuk memastikan ibu bapa mangsa dan orang lain tidak ada di dalam rumah pada ketika itu.
3. MRH telah pergi ke rumah mangsa pada jam 3.00 petang, hari Jumaat, 10 Mac 2006.
4. MRH telah masuk ke dalam rumah mangsa tanpa izin tuan rumah iaitu ibu bapa mangsa. Walaupun mangsa telah membenarkan MRH masuk, ia tetap satu kesalahan dari segi adap dan ajaran ugama.
5. MRH dan mangsa telah mengaku berlakunya sentuhan di antara beliau dan mangsa. Ada perbuatan memicit2 dan ada sentuhan di tempat terlarang.
6. Mangsa adalah seorang anak gadis dibawah umur pada masa kejadian. Ada undang-undang khusus berkaitan dengan perkara ini.
7. Di atas sebab untuk menjaga nama baik PSSCUHM, kes ini dan 16 kes yang lain telah dilaporkan kepada MMK 2006-2009.
8. MMK 2006-2009 telah mengadakan siasatan dalaman dan mendapati MRH bersalah. MRH digantung dan kemudiannya dipecat. Ini berkaitan jawatan presiden dan keahlian MRH dalam PSSCUHM.
9. Untuk jawatan guru utama, MMT telah mengekalkan MRH sebagai guru utama pada bulan september 2006.
10. Pada ketika inilah keluarga mangsa membuat keputusan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak polis yakni selepas 6 bulan kejadian berlaku. Urusan diperingkat persatuan telah selesai. Ia menjadi satu kes individu.

10. Namun apabila MRH ditangkap dan ditahan, MMT telah memecat MRH sebagai guru utama pada bulan Mac 2007.

Apakah dengan keputusan kes jenayah ini akan terkesan terhadap kes-kes PSSCUHM di mahkamah?

Jawapan nya tentu tidak sebab ia kes peribadi antara keluarga mangsa dan MRH. Kes-kes PSSCUHM adalah kes-kes sivil dan telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kesemua kes ini MRH kalah. Bagi kes Omar lwn PSSCUHM, kes ini tidak boleh dirayu lagi. Maka MMK 2006-2009 adalah sah dan setiap tindakannya adalah sah. Kes MRH lwn PSSCUHM (dwihala)juga pihak MRH kalah. Kes ini boleh dirayu. Dan kes terbaru adalah PSSCUHM telah berjaya mendapatkan injunksi terhadap MRH dengan kos mahkamah RM 5,000. Dan kes ini juga boleh dirayu.

Kesemua kes-kes sivil ini melalui full trial dimana kedua2 pihak telah mengemukakan hujah2. Dan Hakim telah pun membuat keputusannya.

Tapi dalam kes jenayah ini, ia tersangkut diperingkat untuk menimbulkan prima facie. Tidak ada full trial dijalankan. Oleh itu, tiada hujah2, bukti dan keterangan lanjut dapat diberikan. Disebelah MRH, jawapan2 diberikan melalui afidavit sahaja. Tp disebelah mangsa (pendakwaan) mereka terpaksa berdepan dengan Hakim dan peguam MRH. Saksi2 mangsa dipanggil untuk beri keterangan. Hakim MRH boleh menyoal saksi2. Tetapi disebelah MRH tidak berlaku sebab ia bukan full trial.

Apapun Hakim telah memberikan hukuman dan kes ini akan dirayu.

Aku tabik spring kepada mangsa dan keluarganya kerana mereka berani kehadapan. Mereka berani membawa kes ini ke mahkamah walaupun menghadapi dengan tekanan2 yg besar di luar dan dalam mahkamah. Mereka terpaksa turun naik mahkamah untuk mempertahankan maruah keluarga. Ini satu perbuatan yang terpuji. Mereka ada hak untuk berbuat demikian.

Aku berharap agar keluarga mangsa akan membuat rayuan ke mahkamah tinggi. Perjalanan perlu diteruskan. Itu jalan yang telah dipilih mereka.

Percayalah sekiranya kebenaran tidak tertegak di muka bumi ini, pasti ia dapat ditegakkan dihadapan Allah satu masa nanti. Tidak perlu bimbang dan gusar kerana disebalik apa yang berlaku tentu ada hikmah yang Allah sahaja yang tahu.

Seperti yang tersebut diatas perkara-perkara itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Ia bukan rekaan mahupun fitnah.

Waulahualam.

Wednesday, December 8, 2010

Kebenaran Yang Tertegak 2

Pada hari Jumaat 3 Disember 2010 yang lalu Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memberikan injunksi terhadap MRH supaya tidak boleh merepresentasikan dirinya sebagai guru utama dan presiden PSSCUHM.

MRH kena denda RM 5,000.

Akhirnya kebenaran tertegak juga walaupun cuba ditekan oleh MRH & PK.

Tuesday, December 7, 2010

Jangan Melatah PP & Penyokong2

Ni aku de trime 1 emel yg beri nasihat kpd para penyokong PP agar xmelatah dengan gelagat PK & para penyokong mereka.

Oleh itu, aku xkan releasekan mana2 posting atau komen PP yang melatah.

Saturday, December 4, 2010

Kebenaran Yang Tertegak 1

1. Presiden PSSCUHM yg sah sekarang de ler Pak Nasir.
2. Amin Yang bukan SUA PSSCUHM yang sah.

Friday, November 12, 2010

Di Hadapan Allah Nanti, Sume Persoklan Akan Terjawab & Yg Haq Akan Tertegak

Aku nak bg tau bahwe niat aku bukak blog ni pd awal tahun lalu de ler tuk berkongsi maklumat ttg isu2 berkaitan ngan PSSCUHM.

Nak care & tegakkan kebenaran.

Sape nak percaye, percaye ler. Sape xnak, ikut sukeler.

Blog ni telah dibanjiri leh penyokong PK & PP. Yg belasah aku pun ramai gak.

Tp aku xkisah asalkan xmencarut & lucah.

Selepas krisis PSSCUHM selesai skrg, masing2 bawa ler haluan masing2.

Xperlu gaduh2.

Pd aku, PSSCUHM & ahli2 biase xsalah.

Yg salah de ler MRH & PK atas sebab kepentingan diri masing2 bukan atas kepentingan PSSCUHM tu sendiri.

Kite de pandangan & hujah masing2. Teruskan ler. Aku hormat pandangan korang & aku hrp korang pun same gak.

Kepada MRH, Firdaus-MRH & PK, korang uat ler pe korang suke.

Allah akan balas pe yg korang niatkan.

Sebgi manusia, aku mintak maap ler sekirenya aku telah guriskan hati korang sume selame ni. Bukan tu niat & tujuan aku.

Rujukan kite de ler AlQuran & hadis. Kite mesti junjung & letakkan di atas tempat yg paling tinggi.

Setiap pertemuan pasti berlaku perpisahan. Di hadapan Allah nanti segala persoklan akan terjawab & keadilan yg hakiki akan ditegakkan.

Wednesday, November 10, 2010

Permintaan Lagu "Kalau Berpacaran" Untuk MRH

Lagu yang bertajuk "Kalau Berpacaran" ini di tuju khas pada Mad Radhi supaya menjadi pengajaran padanya...

Video + Lirik:

http://www.youtube.com/watch?v=eZtbXdQ32_U[LIRIK] Kalau Berpacaran - Suhaimi Mior Hassan / Ana Raffali / Atimet:

[Sohaimi Mior Hassan]
Kalau berpacaran
Memang banyak pantang larang
Menjaga susila
Ibubapa adik abang

Apabila berdua
Carilah tempat yang terang
Agar tidak pula
Mencuba aksi terlarang

Chorus:
Boleh pandang-pandang
Jangan pegang-pegang
Duduk renggang-renggang
Bertambah sayang
[smartiesmanis.blogspot.com]

Biar malu-malu
Biar segan-segan
Kerna malu itu
Perisai orang beriman

[Ana Raffali]
Kalau berpacaran
Jangan tunggu lama-lama
Kalau dah berkenan
Jumpalah ayah dan mama

Hantarlah rombongan
Meminang dengan segera
Kalau terlambat kasih mu disambar buaya

ulang chorus

[Altimet]
Yeah
Kita sambung cerita
Kalau kamu berdua
Aku yang ketiga

Aku penambah perasa
Aku lah pendarab nafsu serakah
Hai teruna bikin perangai selamba
Hati si dara kata tak apa

Berani buat terima padah
Kalau tak sedia
Ucap syahadah


Iklas dari:
Abu Tausi ;-)

Saturday, November 6, 2010

Perjuangan Almarhum Tercemar?

Bile Almarhum meninggal dunia pd 1986, die telah tinggalkan satu warisan tuk anak bangse die. Habis tugas Almarhum, die pun pegi. Tu sbb die xnamekan penggantinye secara spesifik. Terpulang kpd pelapis tuk teruskan.

Bile Tok Ak jd guru utama, beliau telah cemari warisan ni. Dpd mulut Tok Ak sendiri, pahaman2 songsang de pd beliau kununnye guru SC de ler pemimpin Islam nombor 1 di dunie. Malah die dakwe kiamat akan berlaku pd tahun 1999.

Ni bahan2 yg aku bace.

Pe jd ngan Tok Ak skrg? Mane pegi dakwaan2 nye dulu? Sape yg peralatkan beliau?

Skrg Datuk Maideen terajui CM wpun Tok Ak masih hidup. Jd mane pegi teori kununnye dlm SC de 1 guru sahaja.

Gitu gak ngan MRH, dah diberi peluang jd guru utama tp akhirnye terjerumus ngan perbuatan yg xsepatutnye die lakukan sebgi seorang guru utama.

Tp die pandai raih sokongan baek dr kalangan keluarge & ahli2.

Para penyokong pun tertipu. Ingatkan MRH ni seorg guru hebat. Tp ternyate die seorg pembohong. Di mahkamah yg mulia pun die sanggup bohong tuk lepas diri.

Jd mantan2 guru utama ni telah cemari perjuangan Almarhum. Mereka pecahbelahkan SC. Kedua2 mantan guru utama ni de ler puncenye.

Skrg dah de 4 gulungan.

Pilih ler mane 1 idaman kalbu tuk ikut.

Ape pun yg terjadi, aku nampaq name baek Almarhum tetap terpelihare. Mmg beliau layak digelar Pemimpin Agung SC.

Al-Fatihah tuk Almarhum.

Thursday, November 4, 2010

Budaya Samseng Menular di PK

Setau aku SC ajar ahli2nye jd brani bukan garang. SC xajaq ahli2nye jd garang wpun dicabar. SC xajaq jd samseng.

Ni pembawaan SC yg sebenaqnye yg diutarekan leh Almarhum.

PK pimpinan MRH ni telah jauh menyimpang dpd pembawaan ini.

Pe buktinye?

Jgn lak kate aku fitnah lak.

Pe tulisan Firdaus-MRH hari ini?

Ini yg die tulih di blog ni.

Anonymous said...
dah..
dah datang dahh..
dah masuk dalam akademi dah pun..
kebetulan plak aritu x dak orang2 yg aku nak..
yang aku nampak anak tole je..
buang masa aku kalo stakat nak henjut si kerempengg tu...

aku x main2 la..
aku kata benda serius ni..
nak berentap,tiada masalah..

si shafie teksi pun aku taji kaki dia kat mahkamah kl..
si yahya pun aku laga je bahu..
apa ingat aku takot?

alarhh..
hang pun bukan berani mana pun..
pakai pun nama samaran..
mana jantan hang nak pekenaikan diri??
takut ka??

-Firdaus MRH-

November 4, 2010 1:24 PM '

Klu sebenaq SC, pembawaan nye bukan mcm ni.

Lihat ler posting2 Firdaus-MRH yg lalu. Same jer. Budaya gangster yg die bawak. Sape yg die xcabar dlm blog ni? Belagaq mcm ketua samseng. Mcm-mcm yg die uat di blog ni. Jd de yg sambut. Jgn salahkan org laen. Salahkan diri sendiri.

Posting Firdaus ini de ler 1 pengakuan. Perbuatan samseng atau gangsterism ni di amal seharian termasuk di mahkamah baik di Mahkamah Seksyen Ampang mahupun di Mahkamah Tinggi KL.

Jike anak guru sendiri mcm ni, sape nak tegoq? MRH sendiri xtegoq.

MRH sendiri xleh didik anaknye sendiri. Mcm mane ni?

Pe ke ni hanye diuat leh Firdaus-MRH. Tentu x. Ramai lg yg mcm ni.

Tu sbb dikatekan semase program di Dataran Merdeka, ketua2 samseng berlegar2. Diberitakan ketua2 samseng ini uat kasaq ngan penonton.

Begitu gak yg berlaku di mahkamah. Ketua2 samseng berhimpun. Kununnye nak gempaq Yg Arif Hakim.

Hakikatnye x sbb PK kalah 2 kes mahkamah.

PSSCUHM pun terlepas dpd tangan.

Jd PK dibawah pimpinan MRH telah jd 1 gerombolan samseng.

Pe ku aku uat fitnah?

Para pengikut PK ni bute mate ke?

Tuesday, November 2, 2010

MRH - Pewaris apa?

SC tlh pecah kpd 4 gulungan yg dipimpin oleh 4 org anak2 murid Almarhum. CM pecah 2. 1 gulungan sokong Tok Ak. 1 gulungan sokong Datuk Maideen. Silat Cekak Hanafi dipimpin oleh En Marwi & pusaka dipimpin oleh MRH.

SC asalnye 1 dibawah pimpinan Almarhum.

Sape diantare 4 pemimpin ni yg haq & berwibawe?

Timbul balek isu mandat.

Camne nak pilih?

Ni ler yg masyarakat jd bingung.

Mane 1 yg bawa pembawaan Almarhum?

Mane 1 yg tul?

Mane 1 yg haq?

Sejak krisis yg libatkan MRH, die cube tegakkan benang basah.

1 Malaysia bg tau kununnye de 1 konspirasi nak jatuhkan die sebg guru utama SCH.

Die care pengaruh.

Die sanggup bersumpah. Malah die permainkan sumpah. Para pengikut & org ramai jd keliru.

Bile ramai follow, die rase kuat. Angkare yg dilakukan akan terlindung.

MRH gak claim die pewaris SC. Dlm mahkamah MRH berbohong wpun dah angkat sumpah depan Yg Arif Hakim.

Main2 sumpah lg.

Sejak beberape bulan ni, MRH xpki guru utama lg. Die pki pewaris sbb pd pendptnye org ramai & pengikut mudah ikut & ditipu.

Ramai saksi khususnye penyokong hakiki tau yg MRH menipu di mahkamah tp tetap sokong.

Sokong jgn xsokong.

Persoklan nye de ler, MRH pewaris apa?

Friday, October 29, 2010

Apakah hasrat ini akan tercapai?

"Saya bukan niat nak mencampuri urusan dalaman di sebelah sini,sekadar mengambil tahu.dan saya betul2 tak sangka sudah semakin jauh pembawaan ALmarhum, baik di Cekak Hanafi, mahupun di Cekak Malaysia yang semakin bercelaru jadinya..Alangkah baiknya kalau kita semua dapat kembali bernaung di bawah payung yg sama sebagaimana dahulu..

October 29, 2010 9:47 AM "

Sebenaqnye aku tertarik ngan penulisan ni.

1. Skrg SC telah berpecah kpd 4 gulungan dr yg asal yg diuat leh Almarhum.
2. Keempat2 ni de ler anak2 murid Almarhum.
3. "Tak sangka sudah semakin jauh pembawaan Almarhum". Pe maksudnye? Pe ke si penulis tu sendiri tau ttg pembawaan Almarhum? Pe ke si penulis tu anak murid Almarhum? Jike beliau benaq2 anak murid Almarhum, pe yg die lakukan selame ni?
4. Ya aku setuju mmg CM & CH bercelaru. Tp pe punceye? Si penulis duk di CM
skrg tp ngaku CM bercelaru. Pe ke sbbnye? Tentu de puncenye.
5. Tok Ak, Datuk Maideen, MRH & En Marwi sumenye anak2 murid Almarhum. Jd pe masalahnye?
6. Kite nak salahkan Almarhum? Pe ke Almarhum xtau didik anak2 muridnye?
7. "Kembali bernaung dibawah penaung yang sama sebagaimana dahulu". Leh ke bende ni tercapai?

Jawapannye terletak dibahu ke4 empat individu ni. Tu yg aku kate mmg Almarhum seorg yg sangat bijaksana kerana die xwariskan kpd sesiapa pun secara khusus tuk ganti beliau. Terpulang ler kpd yg hidup tuk tentukan. Ni ler care Islam yg Almarhum laksanakan tul2 ikut care Rasullullah.

"Ustaz Hanafi May Be Dead But He Is Very Much Alive"

Al-Fatihah tuk Almarhum.

Tuesday, October 26, 2010

Arwah Buang Yakob bin Othman - cerita ringkas kematianya

Arwah Buang Yakob bin Othman - cerita ringkas kematianyaPada pagi 17 Julai 1984 saya dan isteri ke ITM kerana mendaftarkan diri bagi semester baru dalam kursus profesyenal dan diploma lanjutan masing-masing.

Setelah selesai pendaftaran, kami pun balik, di ikuti bersama dua sahabat baik saya iaitu saudara Fadzul Mohidin (Presiden pertama Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia) dan saudara Mohd Yusof Othman sekarang ini adalah pemilik stesyen minyak petronas di Kelang.

Rumah saya itu ada tiga tingkat, isteri saya naik dulu ke dalam rumah yang ditingkat tengah sementara saya, Fadzul dan Yusof berada di bawah laman rumah.

Bila isteri saya masuk kerumah, ia hendak ke bilik air, arwah emak memberitahunya bahawa arwah babah (bapa mertuanya) berada dalam bilik air agak lama. Bilik air itu didapati terkunci dari dalam. Jadi terus pembantu rumah bernama Eton bergegas membuka pintu bilik air tersebut.

Dia dan isteri saya mendapati arwah Buang telah terjatuh dalam bilik air. Lantas isteri saya pun memanggil saya. Saya pun bergegas naik kerumah bersama Fadzul dan Yusof.

Arwahpun diangkat kekatil, yang mana saya dibantu oleh dua sahabat saya tadi. Saya sempat talkinkan ditelinga dia. Kemudian itu saya ternampak nadi uratnya bergerak. Lepas itu dia pun meninggal.

Bagi saya, arwah mati diatas katil. Arwah adalah seorang anak yatim piatu yang pembersih, sentiasa dalam wudhu serta selalu berada disejadah 5 minit lebih awal sebelum waktu. Arwah babah seorang yang sangat pendiam. Dalam 40 hari sebelum meninggal arwah babah bermimpi ada orang pakai baju putih bawa bakul dan berkata kepadanya, “ Saya(aku) nak bawa(ambil) kau balik”, lebih kurang begitu.

Berikut adalah rekod emel yang ditanyakan oleh Saudara Sham Nor seorang ahli dan jurulatih diupm pada 2007 seperti berikut :-

--- On Tue, 8/5/07, sham nor wrote:

From: sham nor
Subject: Re: [KUAT_UPM] Mandat Guru
To: KUAT_UPM@yahoogroups.com
Date: Tuesday, 8 May, 2007, 14:09

assalamualaikum w.b.t

saya mintak maaf abg am..
saya tak tau pun individu yang dimaksudkan dalam blogspot tersebut adalah arwah ayah abg am..

amrullah buang wrote:
Salam, ringkas aku nak bagi tahu. Arwah ayah aku jenis orang yg sentiasa dlm wudhu, selalu ditkar sembahyang menunggu masuk waktu. Arwah tak pernah tegah aku dan brother aku belajar/buat silat. Aku ada disebelahnya ketika denyutan yg terakhir ketika menghadapi sakratul maut sempat membisikan ketelinga dia kalimah Lailahailallah diatas katil, Begiu juga arwah ibu aku. Sepanjang hayat aku dengan kehendak Allah aku sempat hadir 4 arwah yg menghadapi sakratul maut. Wassalam

sham nor wrote:
assalamualaikum abg am..
yang ni memang saya sendiri nak tau citer sebenar.
terima kasih atas pandangan yang abg am bagi.


Sekian sahaja, semoga Allah mengampunkan kita semua.

Amrullah Bin Buang

Monday, October 25, 2010

Putus Hubungan

Kekadang aku xpaham ler ngape PK ni xpaham2 ttg isu2 semase.

-PSSCUHM telah terlepas dpd PK. ROS sudah sahkan. Citer ape lg.
-Bile ini berlaku, PK xde hak lg terhadap PSSCUHM. Citer ape lg.
-Hujah2 PK sumenye tlh dibincangkan dlm mahkamah dan Yg Arif Hakim tlh buat keputusan. Citer ape lg.

Jd sape yg xmahu ikut PSSCUHM make terputus ler hubungan. Bukan menjd tanggungjawab PSSCUHM lg terhadap mereka.

PK nak buat pe tu die org punye hak asalkan xbabitkan PSSCUHM.

Kesimpulannye antare kedua2 pihak ini telah terputus hubungan.

Thursday, October 21, 2010

Apa yang dicari dalam SC?

SC de ler 1 silat yg hebat. Dulu jd amalan panglima2 kanan kerajaan negeri Kedah.
Pastu senyap lamer - 40 tahun sbb Tok Ya memegang amanah Panglima Tok Rashid.
Pastu tu Almarhum Ustaz Hanafi amik SC dr Tok Ya.
SC dr Tok Ya masih de ilmu khurafat yakni elok di luar tp x di dlm.
Almarhum perelokkan SC. Ilmu SC elok luar & dalam.
Pe ke ilmu SC semase Panglima Tok Rashid leh diamal sdgkan ia mempunyai ilmu khurafat?
Bile Tok Ya ajaq Almarhum & yg lain, beliau ajaq sampai tamat. Kire Tok Ya de ler guru silat Almarhum. Tok Ya bg izin kpd Almarhum tuk ajar SC pd masyarakat.

Tok Ya gak bg izin kpd org2 lain. Jd brape guru2 SC ni?

Pe ker semase Tok Ya bg izin ni, Tok Ya xlg jd guru SC lg.? Tentu ler die masih guru gak.

Pe maksud semase tu, perjanjian lisan antare Alamrhum & Tok Ya yg xleh amik anak2 murid masing2?

Pastu Almarhum kembangkan SC sdgkan Tok Ya ngan Silat Kalimah.

Due2 watak ni telah kembali ke rahmatullah. Almarhum pd 13 Ogos 1986.

De ke Almarhum berikan mandat kpd sesape tuk pimpin SC? Jwpnnye xde.

Jd pe bende nak citer psi serah2 mandat ni?

Jd apa yg nak dicare dlm SC skrg?

De 4 skrg

- Tok Ak; masih bernyawe lg.
- Datuk Maideen; dikatekan gak dah jd guru SC
- MRH yg claim masih lg de mandat
- Marwi yg jd guru utama SCH.

Ke 4 guru skrg, 4 ni anak2 murid Almarhum.

Ikut ler mane2 pun selg mereka ikut ajaran Allah & RasulNya Muhammad SAW.

Sume telah claim masing2 bawe perjuangan Almarhum.

Jd sape yg sebenaqnye ikut?

Buat ler perbandingan antare sume mereka ni.

Insyaallah sume persoklan akn terjwb dihadpan Allah di akhirat kelak. Mungkin ke pd ketike tu Almarhum pun akan de same?

Wednesday, October 20, 2010

Dari Mahkamah : Saman Omar Melaka Ditolak dengan Kos Ditaksir

Lg dokumen dikeluarkan di www.cekakhanafi.com tuk berikan kefahaman kpd org ramai ttg pe yg sebenaqnye terjadi dlm kes #1.

Bace elok2.
Paham elok2.
Teliti elok2.

Byk persoklan dpt dijwb berpandukan ulasan Yang Arif Hakim.

Naper Si Omar terlibat?
Sape dalangnye?
Guru aku? PK? Anuar-YDP Melaka?

Pe jd ngan Si Omar skrg?
Pe jd ngan Si Anuar skrg?

Dokumen ni pun lame gak. Keputusan dibuat pd 10.12.08. Kes ni xleh rayu lg.

Jd paham implikasi kes ni terhadap kes #2 ttg guru aku tu.

Ade kaitannye.

Ade kaitannye gak ngan kes #3 yg masih berjln skrg.

Kes #1 ni kes tunjang. Tu sebab ROS ikut tuk sahkan MMK sebenaq.

Mane leh "SUA" tu ngaku die jd SUA yg sah?

Ntah ler

Sendiri uat
Sendiri tanggung.

Tuesday, October 19, 2010

Dari Mahkamah : Saman Md Radhi Ditolak Dengan Kos Ditaksir

Berite hangat lg sensasi dr www.cekakhanafi.com.

Bace elok2.
Paham elok2.

Harap2 ulasan penghakiman Yang Arif Hakim dpt menjwb persoalan2 dlm hati masing2 selame ni.

Monday, October 18, 2010

Senarai MMK 2009-2012 Yang Sah di ROS

Mengikut maklumat terbaru di www.cekakhanafi.com, senarai MMK PSSCUHM bg tahun 2009-2012 yang sah di pejabat Pendaftar Pertubuhan (ROS)telah dipaparkan.

Jd sahlah sape MMK yg sah di ROS sekarang.

Saturday, October 16, 2010

Ustaz Hanafi Is Dead

Aku teringat lg dialog aku ngan seorg penyokong PK. Dialog tu menarik sbb die kate Ustaz Hanafi is dead. Persoklannye, guru-guru selepas Almarhum ni paham ke pe Almarhum nak uat dlm silat ni. Almarhum dah mati. Ustaz Hanafi is dead katenye.

Jd naper disebut2 lg name Almarhum. Aku lihat guru aku nak tunjuk hebat. Lg hebat dr Almarhum.

Almarhum xpki gelaran Sheikh
Almarhum xpki gelaran hj.
Almarhum xpki gelaran tuan guru.
Almarhum xpki gelaran al-qodhi.
Almarhum xpki gelaran maulana.

Jd betoi ke guru aku ni bawa pembawaan Almarhum.

PK kate guru aku ni lebih hebat dpd Almarhum. Sape ckp? Tanye abg2 guru aku. Mereka yg ckp.

Jd de lg ke perjuangan Almarhum ni dlm silat cekak skrg?

Wednesday, October 13, 2010

Bukti Pembohongan

Ni info dpd cekakhanafi.com. Ni 1 bukti yg PK tipu masyarakat, badan2 kerajaan, menteri2/timb. menteri dll.

Dlm dokumen ni, pe de...?

- gune letterhead yg palsu
- nama & t.t setiausaha agung yg palsu
- gune logo persatuan PSSCUHM bukan pusaka hanafi
- memperdayakan pihak lain kununnye program ini dianjurkan PSSCUHM sedangkan ia tidak.

Tp bile program dilakukan kate ia dianjurkan oleh pusaka.

Jd sape yg tertipu?

Friday, October 8, 2010

Kempen Jom Silat Anjuran Pusaka Hanafi Lak!!!

De emel sampai di mailbox aku yg kate program Jom Silat esok tu dianjur oleh Pusaka Hanafi lak. Dikatekan PK telah buat permohonan lesen perhimpunan atas nama pusaka. Pusaka mane aku xtau? De ke di peringkat msia?

Jd yg selame ni mintak permit tu pki name pe?

Yg duk mintak permit tuk gune dataran merdeka tu pki name pe?

Jd PK ni mmg pembohong besar.

Cube pikir naper PK uat gini? Terpakse kan? Bile Pak Nasir bg statement rasmi, PK jd gelabah. PK kene ubah lesen, tul? Jd Pak Nasir mmg hebat. Mane guru aku yg dikatekan hebat tu? Naper xsanggah kenyataan Pak Nasir? Sbb die tau die & PK telah menipu para penyokongnye selame ni. Awat para pengikut PK ni bengong sangat. xpaham2 lg.

PK terpakse uat u-turn lg. Jd selame ni PK ni pembohong besar kpd para pengikutnye dr seluruh negara.

Bahan2 yg aku letak dlm blog ni cukup tuk buktikan yg PP betul selame ni & PK de ler pemhobong besar.

Selame program ni dilancarkan pd tahun lalu, PK pki name persatuan pe? JK penganjur tu gune name persatuan pe? Duk tulih surat2 gune persatuan pe? Duk mintak duit sane sini tu gune persatuan pe?

Jd PK ni mmg pembohong besar.

Aku nak gak dengaq pendpt2 PK yg kaki pembohong ni.

Ya checkmate. Make guru aku & PK melangkah kuar daripada PSSCUHM.

Tp ingat kes2 mahkamah masih berjalan.

Bak kate pepatah inggeris C u in court!

KENYATAAN MEDIA - KEMPEN JOM SILAT

KENYATAAN MEDIA - KEMPEN JOM SILAT

Khamis, 07 Oktober 2010 15:21 Pengarah Web .
PROGRAM CABARAN 1 DALAM 10000 SEMPENA KEMPEN JOM SILAT CEKAK USTAZ HANAFI PADA HARI AHAD, 10 OKTOBER 2010 BERTEMPAT DI DATARAN MERDEKA, KUALA LUMPUR

ADALAH DENGAN INI DI MAKLUMKAN BAHAWA PERSATUAN SENI SILAT CEKAK USTAZ HANAFI MALAYSIA TIDAK MENGANJURKAN PROGRAM SEPERTI TERSEBUT DI ATAS.
OLEH ITU, PERSATUAN INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS APA-APA KEJADIAN AKIBAT DARIPADA PENGANJURAN PROGRAM TERSEBUT.

HORMAT DARIPADA:

HAJI MD NASIR BIN MD ARSHAD
PRESIDEN
PERSATUAN SENI SILAT CEKAK USTAZ HANAFI MALAYSIA

7 OKTOBER 2010

**** ni info dpd www.cekakhanafi.com.

PK atau peserta program ni xleh gunakan nama PSSCUHM, logo persatuan PSSCUHM, logo persilatan PSSCUHM, unifom PSSCUHM & pe jue bahan2 yg libatkan silat cekak hanafi.

Klu degil gak, sendiri uat sendiri tanggung.

Mau gak aku tgk kut2 guru aku nak balas balik statement Pak Nasir ni. Klu die brani ler.

Thursday, October 7, 2010

Video Pak Nasir

Ni de ler kenyataan media oleh Pak Nasir

http://www.youtube.com/user/TVcekakhanafi#p/a/u/0/7iOaWmqBfZo


Pe komen PK? Guru aku nak sangkal ke kenyataan media ni?

Monday, October 4, 2010

Kenyataan Akhbar Silat Cekak Hanafi

Bismillahir Rahmanir RahimAdalah dimaklumkan bahawa pada 4hb Mac, 2010 Yang Arif Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa writ saman dan penyata tuntutan En. Omar bin Abdul Rahman terhadap Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia telah dibatalkan di bawah Peruntukan Aturan 30 Kaedah 7 Akta Mahkamah Tinggi.
Writ saman dan penyata tuntutan tersebut adalah untuk menuntut deklarasi pembatalan dan ketidaksahan Mesyuarat Agung Perwakilan (Map) Ke-9 yang diadakan pada 11hb Mac, 2006 dan juga deklarasi terhadap kesan lanjutan dari ketidaksahan tersebut.


Lanjutan daripada keputusan tersebut pihak pentadbir persatuan telah merujuk keputusan tersebut kepada Pendaftar Pertubuhan dan pada 5hb Julai, 2010 pihak persatuan telah menerima surat jawapan daripada Pendaftar Pertubuhan yang menyatakan bahawa Pendaftar Pertubuhan mengambil maklum keputusan pembatalan Kes R3(R1)- 22 - 06 -06 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4hb Mac 2010 dan menerima segala keputusan-keputusan Mesyuarat Agung Perwakilan Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia yang telah diadakan pada 11hb Mac, 2006.


Oleh yang demikian, ini bermakna bahawa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kebangsaan yang dilantik pada Mesyuarat Agung Perwakilan ke – 9 bagi sesi 2006/2009 adalah sah dan segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Mesyuarat Kebangsaan selepas Mesyuarat Agung Perwakilan juga adalah sah dan benar.


Keputusan-keputusan yang dibuat termasuklah menggantung keahlian Mohd Radzi Bin Hj Hanafi Mulai 13hb Ogos, 2006 dan seterusnya memecat Mohd Radzi Bin Hj Hanafi pada 25hb Mac, 2007 setelah menerima keputusan daripada Majlis Muafakat Tertinggi untuk melucutkan jawatan Guru Utama yang disandang oleh Mohd Radzi Bin Hj Hanafi mulai 18hb Mac 2007 daripada menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden dan Guru Utama Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia dan seterusnya melantik En. Marwi bin Latif sebagai Guru Utama yang baru berkuatkuasa mulai 31hb Mac, 2007.


Tindakan yang diambil terhadap Mohd Radzi Bin Hj Hanafi adalah mengikut peruntukan yang ditetapkan di bawah Perkara 24 dan Perkara 24 Ceraian 3 iaitu tindakan tatatertib dalam hal yang berkaitan dengan perlakuan yang merosakkan imej dan nama baik Persatuan.


Ini juga bermakna Mesyuarat Agung Perwakilan Ke – 10 yang diadakan pada 6hb Jun, 2009 adalah sah dan tiada mana-mana mesyuarat agung luarbiasa pernah diadakan dan diiktiraf oleh Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia.


Oleh itu, Majlis Mesyuarat Kebangsaan bagi sesi 2009/2012 yang diterajui oleh Tuan Hj Md Nasir Bin Md Arshad sebagai Presiden Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia dan ahli-ahli jawatankuasanya adalah pentadbir persatuan yang sah sehingga kini.


1. Majlis Mesyuarat Kebangsaan – badan yang mentadbir persatuan terdiri daripada Presiden dan ahli jawatankuasanya.


2. Majlis Muafakat Tertinggi – badan yang dianggotai oleh para pendokong Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia yang kebanyakkan adalah mereka yang bersama-sama dengan Allahyarham Ustaz Hanafi di dalam membina dan membangun Seni Silat Cekak.

Friday, October 1, 2010

Ajaran-Ajaran Yang Meragukan Oleh Md Radzi b Hanafi

Tujuan tajuk ni de ler tuk kumpul maklumat2 ttg ajaran2 yang meragukan oleh guru aku - Md Radzi b Hanafi mantan guru utama silat cekak hanafi.

Sesape nak kongsi pengalaman2 dipersilakan. Cume jgn bohong atau fitnah die sudah ler. Niat tuk kongsi pengalaman. Niat tuk tegakkan yg haq, yg benaq. Bukan tuk aibkan die. Kisahkan yg sebenaq pengalaman sendiri atau pengalaman ahli2 silat cekak hanafi yg diketahui. Xperlu sebut name. Cume kisah-kisah benar tuk tujuan teladan & sempadan.

Masing2 tanggungjwb ngan posting masing2. Waulahualam

Wednesday, September 29, 2010

Guru Aku Takut Ke?

Ni kiriman emel di malbox aku.....kenapa mantan x berani datang court hari nih, ke takut? siap bagi surat cuti...
taruk sikit kat blog, "mantan takut ke?......

Ni 1 persoalan jer? Pe komen? Hari ni = 29.9.10. Mgkn die de hal penting kut. Mane tau kan?

Tuesday, September 21, 2010

Firdaus-MRH & Tongkat
Petikan caption gambar tersebut:
"Dengan keizinan Allah Taala serta disokong berkat Guru aku Syeikh Mohd Radhi Al-Qadhi,telah dapat aku memegang tongkat seorang insan berpangkat WALI QUTUB (Almarhum Syeikh Hj Zain Abd Rahman / Pak Haji Zain)
Alhamdulillah............."

Wednesday, September 15, 2010

Same2 Bincang Perkara No. 1

Anonymous said...
TENET TENET TENET…
Sudah lama tidak menulis di dalam ruangan ini ya. Ini kerana aku sudah naik menyampah dengan perangai-perangai ahli-ahli silat cekak pusaka yang makin bodoh dan mendedahkan kebodohan dia sendiri. Oklah mari kita re-cap balik ke masa ‘kes ini terjadi’ dan ini adalah persoalan yang muncul dalam kepala otak aku :
Sebab terjadi:
Dipendekkanlah ‘Guru kantoi cabul org.’
1. Kenapa Abg Amruddin, Kenapa bukan orang lain?
2. Kenapa Abg Mad kita menjadi ‘PENCABUL’.
3. Kenapa Abg Mad kita dilucutkan dari jawatan dia?
4. Kenapa Abg Mad tetiba jer menggunakan panggilan2x pelik pada nama dia?
5. Kenapa Abg Mad ingin sangat dengan Persatuan Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia?
Cuba anda2 memberi jawapan kepada soalan ini, dan mungkin anda akan menemui jawapan pada kenapa dan persoalan perpecahan silat ini.
Hidup Persatuan Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia.
-Ai Ai and The Way.

September 13, 2010 8:03 AM

*** ni de ler posting di blog ni. Mari kite bincang ttg perkara #1 ttg:

1. Kenapa Abg Amruddin, Kenapa bukan orang lain?

Sunday, September 12, 2010

Bile Firdaus-MRH mendakwa ttg gurunya.
Pe komen ttg posting Firdaus-MRH di fbnye?

*** Dah masuk 5 hari ni, Firdaus-MRH masih xkomen. Org ramai nak tau ni naper die buat posting ni. [17.9.10]

Thursday, September 9, 2010

Selamat Hari Raya Aidil Fitri

Assalamualaikum

Sempena sambutan Hari Raya Aidil Fitri 1431H, aku mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir bathin kepada semua pengujung blog ini. Semoga kita terus menegakkan yang hak dan menundukkan yang bathil.

Tuesday, September 7, 2010

Larinye seorang Pengkhianat SCH

Bg mereka yg nak tau perkembangan si omar ni, inilah die. Pi cari majalah senibeladiri keluaran julai 2010.

Nahh. Pe dah jd? Selepas buat kacau bilau dlm SCH, die dah aktif dlm silat setiabakti di Melaka. Dah buang guru aku ke? Atau PK buang die ni?

Aku nak tanye PK. Korang xtau ke? Atau buat2 xtau? Lahhh ni camne? Pe komen org2 Melaka khasnye student2 MMU.

Betoi ke alasan2 yg si omar berikan dlm majalah ni?

Die ni hero? atau zero?

Die ingat die leh lari dpd kes mahkamah tu ke?

Die berhutang 50K kpd persatuan. Hutang tetap hutang.

Nak lari mane?

Awasi "MMK" Persatuan Yang Tak Sah

Berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan ROS, senarai "MMK" Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia yang tidak sah adalah seperti berikut:-

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kebangsaan 2009/12

Presiden / Guru Utama – YM Tuan Guru Haji Md. Radzi Bin Haji Hanafi Al-Qadhi
Naib Presiden – Tuan Haji Yusaini Bin Haji Sidek
Naib Presiden – En. Mohd Azhar Bin Mohd Ali
Setiausaha Agung – En. Mohamad Amin Bin Zainul Abidin
Pen. Setiausaha Agung 1 – En. Ibrahim Bin Abu Bakar
Pen. Setiausaha Agung 2 – En. Tarmizi Bin Abdul Rahman
Bendahari Agung – En. Ahmad Bakhtiar Bin Muhammad
Pen. Bendahari Agung 1 – En. Roslan Bin Mohamad
Pen. Bendahari Agung 2 – En. Yusri Bin Hamzah
Ketua Perhubungan & Seranta – En. Aminudin Bin Dahlan
Pen. Ketua Perhubungan & Seranta – En. Muhamad Fuad Bin Ahmad
Ahli Majlis – En. Karem Bin Husin
Ahli Majlis – En. Razlan Bin Abd. Razak
Ahli Majlis – En. Zamri Bin Hassan
Ahli Majlis – En. Yushaimi Bin Yahaya
Ahli Majlis – En. Azhan Ramiz Bin Zainon
Ahli Majlis – En. Sharulnizam Bin Jantan
Ahli Majlis – En. Abdil Hakim Bin Ahmadun
Ahli Majlis – En. Jamaluddin Bin Haji Hanafi
Ahli Majlis – Tuan Haji Abu Hamid Bin Na’aman

Alamat Ibupejabat Pengurusan:
311-C, Lorong Kedah, Melawati Square, Pusat Bandar Melawati, 53100, Kuala Lumpur
Tel: 03-4147 2721 Fax: 03-4147 2122 Website: www.silatcekakhanafi.org

Monday, September 6, 2010

Anti Gugat: Fitnah 2?

B. MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR

SAMAN PEMULA NO. R3(R2)-24-38-2007

MD RADZI B. HANAFI vs. RAMLEE ABD RAHMAN (S/U PERSATUAN)

1. Saman pemula difailkan oleh Md Radzi (Plantif) untuk satu deklarasi bahawa perkara di bawah adalalah tidak sah dan terbatal:-

· Keputusan JK Siasatan dan JK Kehakiman

· Keputusan menggantung keahlian

· Keputusan perlucutan jawatan sebagai Presiden dan Guru Utama

2. Plantif ingin mendapat perintah rektifikasi mengarahkan Defendan (Persatuan) memfailkan dokumen berkaitan dengan Pendaftar Pertubuhan bagi tujuan bagi mengembalikan Plaintif kepada kedudukan asal.

3. Plantif ingin mendapat perintah larangan mandatori menghalang Defendan daripada mengganggu Plantif dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Presiden dan Guru Utama.

4. Plantif menuntut ganti rugi am ditaksirkan, kos dan relif lain.

5. Bicara saman pemula telah berlangsung pada 7 September 2009 dan keputusan kes diumumkan pada 20.10.2009 di mana Yang Arif Hakim menolak permohonan Plantif atas alasan bahawa Defendan tidak melanggar hak keadilan asasi Plantif kerana Defendan telah mengikut peraturan dan acara dalaman Persatuan.

6. Yang Arif Hakim berkata “left entirely to members so long it conforms strictly to the rules….court may not intervene…..”

7. Plantif telah pada 6 November 2009 memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Malaysia dan kini dalam proses pendaftaran kes di situ.

Anti Gugat: Fitnah 1?

1.MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR
GUAMAN SIVIL NO. R3(R1)-22-06-06
OMAR B. A RAHMAN vs. MMK

a.Omar A. Rahman (Plantif) telah memfailkan Writ Saman pada 19 September 2006 untuk menuntut deklarasi pembatalan dan ketidaksahan Mesyuarat Agong Perwakilan (MAP) Ke-9 dan juga deklarasi terhadap kesan lanjutan dari ketidaksahan itu.

b. Plantif memfaikan writ saman tersebut atas kapasiti beliau sebagai Setiausaha cawangan Melaka pada ketika itu.

c.Plantif memohon satu perintah mahkamah agar mesyuarat agong luarbiasa diadakan atas alasan MAP ke-9 dihadiri oleh wakil cawangan Pulau Pinang (3 orang) di mana cawangan Pulau Pinang telah dibatalkan pendaftarannya.

d.Plaintif juga dalam masa yang sama telah memfailkan permohonan injunksi di mahkamah yang sama pada 19 September 2006 menuntut Defendan (barisan MMK sesi 2006/09 seramai 13 orang) ditahan daripada mengambil tindakan sebaga penjawat jawatan kepada mana-mana ahli Persatuan dan daripada menggunakan wang Persatuan sehingga diperintahkan sebaliknya oleh mahkamah.

e. Bicara untuk permohonan injunksi telah berlangsung pada 10 Disember 2008 di mana Yang Arif Hakim telah menolak permohonan injunksi Plantif dengan kos. Alasan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di Lampiran 1.

f.Manakala Plantif berhasrat untuk meneruskan kes bicara penuh untuk Writ Saman di mana mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes (sebelum bicara penuh dapat dijalankan) pada 18 Februari 2010 di hadapan hakim.

g.Pada 4 Mac 2010 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Dato’ Hj. Mohamed Apandi bin Hj. Ali telah memutuskan bahawa Writ Saman dan Penyata Tuntutan Omar A Rahman telah dibatalkan di bawah peruntukan Aturan 30 Kaedah 7 Akta Mahkamah Tinggi. Keputusan Mahkamah Tinggi di Lampiran 2.

h.Peguam Persatuan telah mengemukakan kos sebanyak RM50,000 terhadap Omar A. Rahman. Sehingga kini pihak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur belum lagi menetapkan tarikh perbicaraan untuk kos.

IMPLIKASI KEPUTUSAN MAHKAMAH

1. Lanjutan dari keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 24 Jun 2010 Persatuan telah menghantar surat kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) bertujuan memberi penjelasan kedudukan Persatuan.

2. Salinan asal perintah yang dimeterai oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga telah diberikan kepada ROS bersama-sama surat tersebut.

3. Pada 5 Julai 2010, Persatuan telah menerima surat jawapan dari ROS yang menyatakan bahawa ROS mengambil maklum keputusan pembatalan kes R3(R1) -22-06-06 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 Mac 2010 dan menerima keputusan-keputusan Mesyuarat Agung Perwakilan PSSCUHM yang telah diadakan pada 11 Mac 2006. Salinan surat ROS di Lampiran 3.

4. Dengan demikian bermaksud ahli-ahli MMK yang dilantik pada Mesyuarat Agung Perwakilan ke 9 bagi sesi 2006/2009 adalah SAH dan segala keputusan yang dibuat oleh MMK selepas Mesyuarat Agung Perwakilan juga adalah SAH.

5. Ini termasuk keputusan untuk menggantung keahlian MRH (mulai 13 Ogos 2006) dan seterusnya memecat MRH (pada 25 Mac 2007 setelah menerima keputusan MMT untuk melucutkan jawatan Guru Utama MRH mulai 18 Mac 2007 dan melantik YM En. Marwi b. Latif sebagai Guru Utama yang baru) dari menjadi ahli Persatuan sebagai sah.

6. Oleh yang demikian dan berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan ROS maka MMK bagi sesi 2009/12 yang mentadbir Persatuan sekarang adalah SAH.

7. MRH serta pengikut-pengikutnya TIDAK boleh menggunakan nama, logo, lambang dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia di dalam aktiviti mereka.

Sunday, September 5, 2010

Bermulanya kaum Bani Hanafi di Malaysia

Firdaus-MRH anak guru aku telah menyatakan yg die ade ler anak muda yg bangkit daripada Bani Hanafi.
Sejak bile lak timbul bende ni?
Sejak bile?
Sejak zaman Almarhum Ustaz Hanafi?
Sejak zaman Tok Ak?
Sejak zaman guru aku?
Sejak setahun dua ni?

Pd aku ni 1 bende yg direka2 tuk raih sokongan. Kununnya keluarga Almarhum Ustaz Hanafi 1 keluarga yg istimewa.
Bende ni ade ker semase zaman Almarhum Ustaz Hanafi? Aku rase xde. Sape2 tolong jelaskan.

Pd aku ni pahaman assabiyah yg xselari ngan Islam. Tu sebab bile guru aku cabul, depa ni sanggup sokong membabi buta. PK tau guru aku ni cabul. Aku dengaq citer dah ade diade-adekan alibi kununnye pada waktu guru aku pi ruma mangse, die ade di ruma. Ni bohong baru nye. Ntah ler. Sdgkan guru aku ngaku masuk dan sentuh b... d... budak tu.

Ingat citer Bani Hanafi ni bukan 1 fitnah. Ni dari Firdaus-MRH sendiri.

Para penyokong PK, sila ambil perhatian. Usah diperkudekan oleh PK. Jalan ni sesat. Jalan ni xbetul.

Korang xpikir ke? Mcm budak2 MMU, otak pi letak kut mane lak?


INI SUMBERNYE:

Anonymous said...
ternyata gugat seorang tiada sifat beraninya...
pendekar binatang apa tuu??
[CUT]
tp skarang aku bangkitt...!
seorang pemuda dari Bani Hanafi bangkit mempertahankan Gurunya yg juga dari Bani Hanafi...
dan bila pemuda ni bangkit baru dia tahu yg orang2 tua ni semua penakuuttt...
bacuull..
alaaahaiii...
maluunyee....
[CUT]

-Firdaus MRH-

September 3, 2010 11:58 PM

Monday, August 30, 2010

Pe yg xkene ngan video ni?

Aku xmau citer byk. Korang buke link ni.

http://www.8tv.com.my/Shows/WelcomeToTheRailWorld.aspx?MasterID=711&ShowID=1129&MenuID=2&SubMenuID=1&TemplateID=1&EpID=31661&VideoID=32563#ancPlayer

Pe pendapat korang?

Friday, August 27, 2010

Persoalan2 Untuk Firdaus MRH

Aku ingin soal ko, apakah betul MRH & konco2nye tlh kalah dlm kes2 sivil di Mahkamah? Kes yg libatkan si Omar Melaka & kes guru aku yg ingin jawatan Presidennye semule gak. Aku dengaq kabor si Omar dah tinggalkan korang, betoi ke?

Naper guru aku kalah?

Aku tunggu jawapan ko.

KEPUTUSAN:

OLEH KERANA SI FIRDAUS MRH TIDAK MAHU MENJAWAB PERSOALAN2 INI MAKA AKU MENANG 1-0. ALHAMDULLILAH.]

Saturday, August 21, 2010

Ajaran sesat?

Ni lg ade aku trime di mailbox aku.

Tul ke pahaman ni? Ajaran ni?

Nilai tulisan guru aku ni.

Nilai jwpan anak murid2 ni.

Ni ke cara Islam ajar? Lebih2 lg ngan guru yg pakai suar pendek (lihat posting terdahulu)

Ntahh ler...... nasib baik aku dah buang guru aku ni.

Thursday, August 19, 2010

Lagi Bukti Terdedah

"Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi
Cawangan Kedah
221, Taman Desa Aman, 08800 Guar Chempedak
Kedah Darul AmanCekak Hanafi Kedah 2010 ©
Hak Cipta Terpelihara"


Sumber: http://wajadiri2010.blogspot.com

Ni ler bukti sohih yg aku katekan. Lihat alamat itu. Sama ngan posting aku ttg sijil pendaftaran pusaka hanafi kedah. Alamat same. Org2 same.

Jd sape yg tipu??? Renung2kan ler.

Wednesday, August 18, 2010

Baca betul2...

Nota: Atas permintaan, aku delete imej ni. Aku ni bukan xleh bincang. Aku ni bukan xleh trime pandangan org. Aku ni bukan xleh ditegur.
31.8.10.... Salam Merdeka!!!
Ni aku trime lg bahan di mel box aku.


Mari same2 kite nilai fakta ini.

1. Sape mereka ni? Jawapannye: mereka ahli2 PK., MMU cyberjaya dan melaka
2. Sape Afiq? Jawapannye: member PK.
3. Arahan pusat mane? Jawapannye :PK yg tertinggi.
4. Ape arahannye? Jawapannye: REMOVE gambo guru aku.
5. Nape arahan utk remove? Jawapannye: Sbb takut de bukti krn langgar arahan mahkamah.
6. Tarikh mesej: Jawapannye 6.8.2010
7. Tarikh mahkamah: Jawapannye: aku blurrr x tau.


Pe ke ni aku dituduh fitnah lg?
Aku sian tgk student2 ni kene tipu. Pastu mereka ajak menipu same.

Jadi???? Ntah ler

Wednesday, August 11, 2010

Ini bukan satu fitnah. Ini satu bukti nyata.De 1 emel aku trime ttg sijil pendaftaran persatuan ni. Ia wujud di Kedah. Ade tarikh pendaftarannya skali.


Ade alamatnye. Pe ke alamat ni same ngan PSSCUHM cawangan Kedah?


Atas dokumen ni, patutke ahli2 SCH ni dipecat?


Atas dokumen ni, patutke cawangan ni dibubarkan?


Bukan ke cawangan ni yg anjurkan pertandingan wajadiri di Kolej Universiti Insaniah pada 31.7.10.? Hingga timbalan menteri pun kene tipu.


Hrp2, dokumen ni dpt bantu kite mencari kebenaran.

Friday, August 6, 2010

Selamat Berpuasa

Aku ucapkan selamat berpose Ramadhan kpd sume pengunjung. Sebagai menghormati bulan yg mulia ini, same2 ler kita jaga perkataan2 dan mesej2 kite di cni.

Kite boleh berbeza pendpt.

Namun, mana2 perkataan2/mesej yg menghina, mencarut dan lucah, aku akn delete.

Aku xkisah klu ade yg nak buat blog sendiri dan gasak aku.

Aku trime.

Dlm kekurangan aku, aku masih lg lepas2kan mesej2 yg kontra ngan aku. jd aku rase aku adil.

Cume dibulan Ramadhan ini, kita same2 jaga lerr..

Friday, July 30, 2010

Ada 2 Pertandingan Wajadiri Silat Cekak Hanafi Esok?

Aku diberitau oleh 1 emel yg nyatakan ada 2 pertandingan wajadiri Silat Cekak Hanafi. 1 di UIA Gombak, Selangor dan 1 lagi di Kolej Universiti Insaniah, Alor Setar Kedah.

Setau aku, hanya ada 1 saja di UIA Gombak. Yg ni yg sah sebab di laman web dah lama berite ni kuar. Esok akan diadakan.

Ni yang timbul 1 lg ni puak mana?

Puak guru aku? Silat ape? SCH? Tarikh sama. Masih nak tipu lg? Ish3.... xserik2.

Poning gak masyarakat. bila media massa buat liputan.

Sama2 kita tunggu dan lihat kesudahannya.

Esok 31.7.10 adalah harinya.

Silap2 ada yang masuk ke dalam ni sbb langgar perintah mahkamah.

Monday, July 12, 2010

Kata-Kata Hukamah Guru aku


Pe komen tang kata2? Ari tuh pakai suar pendek.

Thursday, June 24, 2010

Kes Cabul di Mahkamah

Aku xmau byk ulas. Apa pandangan ko rang ttg gambo ni? Ade ke ia palsu? ade ke ia diada-adakan? Sape terlibat? Kes ape? Naper didakwe?

Sunday, June 20, 2010

Emel terbuka buat goo.gut

Ni aku trime emel dr seseorg.... sape nak komen??? sile kan. Pada aku, ape2 pun terpulang pd niat. Bile aku uploadkan gambo2 tu niat aku ade ler utk kongsi aje. komen2 tu aku buat tuk bincang... ade pro ade kontra...

====================================================================2010/6/20 anti.goo.gut anti.goo.gut
apa khabar. dah puas sebar fitnah?

apa faedah sibuk hal ehwal orang lain....Tuan goo.gut84@gmail.com ni dah cukup baik ke?

Rasullullah pun ingat kan kita...jangan sibuk fitnah orang.

Apakah FITNAH....bagaimana FITNAH terjadi.....semua ni nak kena kaji........
Tuan goo.gut84@gmail.com yang saya hormati, buat salam perkenalan...biar sy sekolahlah Tuan goo.gut84@gmail.com apakah yang dikatakan FITNAH.

FITNAH adalah cerita bohong dan palsu, ada orang mendifinasikan fitnah sebagai tuduhan untuk menghina atau meremehkan seseorang hamba Allah. Atau in english, aspersions.

TETAPI bagaimana FITNAH terjadi yang membawa momentum kepada level of disasterous sesuatu fitnah akan terjadi....ni nanti ada masa aku sekolahkan engkau ye jang.....tak leh byk2, kau bukan faham.... sambung nanti. Pokoknya aku nak bagi tahu engkau adalah.....berhenti le tulisan tak guna kau di gugat-gugat.blogspot.com ni...

Wednesday, June 16, 2010

Guru Aku Tak Ambil Endah Tentang Auratnya


Di sini aku mau bg tau Guru Aku seorg yg xendah ttg aurat. Die belasah jer!!!!!
Mentang2 demam piala dunia, guru aku pun sibuk sama gak.
Ape komen PK dan penyokong2 ttg pendedahan ni???
Bila as syeikh pakai suar pendek, orait...???
Bila al maulana tunjuk aurat..... orait????
Mana serban pegi???
Mana jubah pegi???
Mana imej2 guru hebat pegi????
PK ... ko sume kene tipu bulat2 dah!!!
Ni aku fitnah ke?????
Ade paham????

Thursday, June 10, 2010

Guru Gatal Yg Terus Gatal

Wah3...... kununnye Guru Aku, PK & geng die belasah aku teruk2. Ko tengok gambo ni yg di masukkan dlm mailbox aku.

Sape guru yg gatal ni?

Ko yg gune ayat2 Al-Quran tlg tunjukkan aku ayat mane yg bolehkan guru gatal ni salam tangan pompuan bukan muhrim.

Ikut guru gatal ni, boleh sentuh2 ke hingga xbatal air semayang? Die semayang ke?

Kununnya nak check syahadah anak2 murid, pegi dahh!!!!

As sheikh kepala otak mane yg duk buat keje ni?

Al-maulana kepala otak mane yg duk pegang2 ni?

Tu budak2 keliling tu, bute mate ke?

Penyelia bengung mane yg bawa budak2 pompuan ni pi berguru ngan guru gatal ni....

Ko sume ade saham dlm dose2 ni.

Ade paham?????

Thursday, May 20, 2010

Guru Aku Semakin Gelisah

Aku ade trime 1 emel ttg kes cabul guru aku di mahkamah. Aku diberitau mangsa telah selamat memberikan keterangan dalam bilik .... in camera lerr.

Bukan main resah gelisah guru aku. Aku diberitahu anak die yg mcm gangster tu turut hadir dlm kamar. Baguih biar die dengar sendiri ape yg mangse beritahu. PK yg rapat pun hadir same.

Aku tabik spring ngan mangse cabul ni.

Baguihhhhhhh!!!!! Berkata benar ler kamu... agar guru aku kene hukuman yg sewajarnye.

Aku gak diberitau lebih kurang 30 penyokong PK turut hadir.

Ade otai2 gak

Dengar citer, otai2 ni ikut sebelah guru aku sbb mau lari dari utang...

Ooooi byr ler utang... xtau hukum ke.....

Hrp2 cepat2 ler kes ni selesai agar guru aku dihumbankan ke dlm penjara dan di rotan..

Tu ler hukuman yg wajar

Naper para penyokong PK tension2... sbb bahana api lerrrrrrrrrr


Aku tunggu.... lamer dah ni....

Sunday, May 9, 2010

Masih lagi menipu rupenye.


Ni... ada trime 1 gambo ttg 1 mesy agung perwakilan "persatuan SCH".
Xhabis2 nak tipu.
Bile guru aku tipu, pendukungnye ikut tipu dan para pengikut jd tertipu.
Aku malas nak komen lg...
Sbb aku xkan ditipu mcm die org ni.
sian-sian....

Saturday, March 20, 2010

Guru Aku Makin Desperate

Aku baru terima satu emel yg bg tau guru aku ade buka satu ruang di fb.

http://www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/YM-Tuan-Syeikh-Hj-Mohd-Radzi-bin-Ustaz-Hj-Hanafi-Al-Qadhi/103436063024463?ref=mf

Aku bukan buat fitnah.

Guru aku seru anak2 muridnye bangkit utk tentang musuhnye. Sape musuhnye? PP ler musuhnye, sape lg.

Paling tepat.... keluarga mangsa ler

Naper die seru ni..??????? Sbb ape??????

Ehmmmmm xkan xtau.....???

Kes cabulnye sdg hangat diperkatakan di mahkamah

Ikut citer dlm emel tu, ruang Mahkamah Seksyen Ampang penuh dgn anak2 muridnye. Poneng polis nak jaga..

fb ni sahkan guru aku sdg desperate....

Cari sokongan... kununnye nak psycho keluarga mangse

Namenye pun dah sarat barat

YM pakai
Tuan pakai
Sheikh pakai
Haji pakai
Ustaz Hanafi pakai
Al-Qadhi pakai

Ape sume ni??????

Die tau die salah
Die tau hakim akan jatuh hukum
Die tau die akan dipenjara
Die tau die akan disebat


Kite same2 nilai ler tulisan2 dlm fb ni.

Sesame kite doa kepada Allah swt agar diberikan kekuatan kpd keluarga mangse utk hadapi tekanan guru aku dan konco2 die ni...

Apepun Allah Maha Mengasehani dan Maha Berkuasa

Yg Benar Tetap Benar sbb Benar adeler milikNya jua.


====================================================================

Aku telah monitor fb ni dan aku dpt tau:

- yg buat fb ni adeler anak guru aku
- die yg ngaku
- jd xpasti sape yg tulis2 tu samade guru aku atau anaknye tu.
- aku geleng kepala lihat posting2 tu.

Elok ler tu....

Guru aku kencing berdiri.... anak2 muridnye kencing belari.

Ikut jgn xikut
Sokong jgn xsokong

Mase dah dekat utk hukuman.....

updated: 25 Mac 2010

Wednesday, March 17, 2010

Penulis Blog Sepak Minang Terbongkar

Sahlah penulis blog "sepak minang" adalah Cikgu Rauhi Md Isa.

Teka-teki siapa penulis blog "sepak minang" terjawab apabila gambar2nye keluar di blog tersebut.

Sila lihat blog ni
http://www.sepakminang.blogspot.com/

Aku byk gak nak tanye persoalan ngan die nih.

Persoalan 1:

Adakah beliau hadir dlm mesy MMT pada 3 September 2006 yg bincangkan kedudukan guru aku sebagai guru utama?

Jwb jgn xjwb.

Tuesday, March 16, 2010

Omar Kalah Kes Mahkamah

Aku teruje ngan berita terkini yg aku terima di emel aku. Si Omar kalah kes mahkamah. Berita sensasi ini aku terima dlm malibox aku ari ni.

Omar kalah
Omar kalah
Omar kalah.

Si Omar kene byr wang RM ribu2......kos mahkamah

Klu citer ni bohong, godam ler aku.

So Omar, bile nak byr?

Nak rayu kat Mahkamah Rayuan lak????

Naper PK diammmmmmmmmmm???

Saturday, February 20, 2010

Imej Seorang Pencabul

Inilah imej guru aku terkini di fb. Kes cabul die masih lg lum selesai. Baru2 nie, ramai penyokong die pi mahkamah. Bagus ler tu... Boleh lihat ngan mata. Dengar ngan telinga.

Selalunye bile ade kes mahkmah, OKT akan buat gaya Islamik ler. Mcm gambo ni.

Ingat bukan aku yg tuduh tp pendakwaraya yg tuduh.

Saturday, January 16, 2010

Berani Tulis Berani Jawab

Aku tertarik ngan penulisan ini;"Sewaktu mala petaka melanda SC di bawah kepimpinan guru yang ada, sekali lagi kita boleh nampak betapa faktor persatuan memainkan peranan menentukan kedudukan guru. Tindakan En Mat yang ‘menyerahkan’ sementara tanggungjawab sebagai presiden, telah diambil peluang dengan sepenuhnya oleh golongan konspirasi bagi menjatuhkan kedudukan guru."

===================================================================
Dlm penulisan ini dinyatakan kononnya ada golongan konspirasi bg jatuhkan kedudukan guru.


Aku nak tanya gak pd penulis ni, tolong namekan individu2 yg berkonspirasi itu? Kedua, bila lak konspirasi ini mula dan sape ketuanye?

Jike si penulis x jwb persoalan2 ni, maka tergulung ler die dlm puak yg sebarkan fitnah.