Tuesday, May 12, 2009

Omar Kena Bayar RM 100,000?

3. Apakah yang terkini tentang kes mahkamah yang melibatkan En Omar vs persatuan?

Maklumat daripada www.cekakhanafi.com iaitu:


Oleh itu, mahkamah menolak permohonan injunksi interim ini dengan kos ditaksir.

Mengikut siasatan Aku, keputusannya adalah Omar ahli dari Melaka ini telah kalah dan kena bayar kos.

Dikatakan PSSCUHM telah meminta RM 100,000 dan mahkamah akan bersidang sedikit masa lagi untuk mengesahkan jumlahnya.

Ini bermakna tindakan Omar ahli dari Melaka ini adalah salah dan kedudukan MMK 2006-2009 adalah kekal dan masih berkuasa. Oleh itu segala tindakan MMK untuk membubarkan cawangan-cawangan yang tidak mengikuti perintah-perintahnya adalah benar dan tepat kerana dalam kes mahkamah ini, hakim telah mengatakan ada niat yang tidak baik disebalik permintaan Omar ahli dari Melaka ini.

Omar ahli dari Melaka harus membayar kos mahkamah ini.

Apakah Puak Keluarga dan para penyokongnya ingin membantu Omar ahli dari Melaka ini atau beliau ditinggalkan terkapai-kapai?

Jika Omar ahli dari Melaka ini tidak bayar maka ia dianggap menghina keputusan mahkamah.

Duit ini adalah hak PSSCUHM.

No comments:

Post a Comment